Lignine: de toekomstige biogrondstof voor materialen en producten

De vraag naar groene alternatieven voor materialen en producten die nu worden gemaakt uit fossiele grondstoffen neemt steeds meer toe. Het alternatief hiervoor is plantaardige biomassa. Om dit te realiseren dient de biomassa optimaal te worden gebruikt, inclusief de reststroom lignine.

Het onderzoek van Richard Gosselink richt zich op het gebruik van lignine voor hoogwaardige toepassingen zoals lijmen voor multiplex en bouwstenen voor (bio)polymeren. Door de lignine-eigenschappen te meten, kan worden voorspeld voor welke toepassing deze lignine geschikt is.

Uit het onderzoek is gebleken dat lignine enigszins moet worden aangepast om de juiste lijmkracht te bereiken. Ook is gekeken naar nieuwe lijmen die volledig gemaakt zijn uit biomassa en geen formaldehyde bevatten.

Het maken van bouwstenen uit lignine is een belangrijke ontwikkeling voor de toekomst, omdat een groot deel van onze dagelijkse producten hieruit kunnen worden gemaakt. De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat hiervoor kansrijke mogelijkheden aanwezig zijn.

Promotiegegevens
Promovendus: R.J.A. (Richard) Gosselink
Titel proefschrift: Lignin as a renewable aromatic resource for the chemical industry
Promotor: prof.dr. J.P.M. Sanders (Valorisatie plantaardige productieketens)
Co-Promotor: Prof. G. Gellerstedt , dr. J.E.G. van Dam
Organisatie: Wageningen University
Datum: 7 dec 2011 13:30
Locatie: Aula, gebouw 362, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen