LifeLines medisch onderzoek in Heerenveen

Vanaf 3 januari 2011 is het voor inwoners van Heerenveen en omstreken mogelijk om deel te nemen aan het UMCG-onderzoek LifeLines. Heerenveen is daarmee naast Sneek, Drachten en Leeuwarden de vierde vestiging in Friesland.

LifeLines is een groot wetenschappelijk onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen dat minimaal dertig jaar lang de ontwikkeling in gezondheid volgt van liefst 165.000 personen in Noord-Nederland. Het UMCG werkt in dit onderzoek nauw samen met de huisartsen in Noord-Nederland.

Het LifeLines-onderzoek vergroot de kennis over en het inzicht in het ontstaan van ziekten; hierdoor wordt preventie beter en eerder mogelijk. LifeLines zal meer duidelijkheid geven over de vraag hoe mensen op een gezonde manier ouder kunnen worden. Het UMCG is de eerste organisatie in Nederland die een medisch onderzoek van deze omvang uitvoert. Het onderzoek is eind 2006 gestart; inmiddels heeft LifeLines al meer dan 40.000 deelnemers.

Deelnemers
Het UMCG vraagt de inwoners van Heerenveen en omstreken om mee te doen aan LifeLines. In eerste instantie gaat het hierbij om de mensen tussen de 25 en 50 jaar. Zij krijgen van hun huisarts een brief met het verzoek mee te doen aan het LifeLines-onderzoek. De deelnemers krijgen uitgebreide vragenlijsten voorgelegd over ziekten, gezondheid, medicijngebruik, leefstijl en voedingsgewoonten. Van iedere deelnemer worden zaken als bloeddruk, gewicht, lengte, longfunctie en hartfunctie gemeten. Verder geven de deelnemers bloed en urine af. De deelnemers en hun huisarts kunnen de resultaten hiervan vernemen.

Om te kunnen onderzoeken in hoeverre erfelijkheid en aangeboren afwijkingen een rol spelen bij het ontstaan van chronische ziekten, betrekt LifeLines ook familieleden van deelnemers bij het onderzoek. Niet alleen de eventuele partner, maar ook kinderen en ouders van de deelnemers. Deze drie-generatie-aanpak heeft als voordeel dat onderzocht kan worden of en wanneer de eerste symptomen van ziekte zich manifesteren bij kinderen en jong-volwassenen. Uiteindelijk zal de LifeLines-biobank de anonieme gegevens van ongeveer 165.000 personen bevatten. Deze grote omvang is nodig om nauwkeurige voorspellingen te kunnen doen over het ontstaan van ziekte en de karakteristieken voor een gezond leven. Hoe langer een bevolkingsonderzoek loopt, des te betrouwbaarder zijn de onderzoeksresultaten. Daarom zal LifeLines de deelnemers gedurende minimaal dertig jaar volgen. De deelnemers krijgen eens in de drie tot vijf jaar een oproep voor vervolgonderzoek. Zo ontstaat in de loop der jaren een schat aan gezondheidsgegevens waar tal van belangrijke onderzoeksvragen mee kunnen worden beantwoord.

Noord-Nederland

De bevolking van Noord-Nederland is representatief voor Noordwest-Europa. Hierdoor zijn de onderzoeksresultaten betrouwbaar voor geheel Noordwest-Europa. Noord-Nederland heeft verder als voordeel dat de bevolkingssamenstelling redelijk stabiel en de migratie beperkt is. Een relatief ‘honkvaste’ bevolking biedt bovendien meer garantie voor het succesvol langdurig volgen van de deelnemers aan het onderzoek en dat is een voorwaarde om dit soort onderzoek te kunnen doen. Uit eerdere studies van het UMCG is bekend dat mensen in Noord-Nederland een grote bereidheid hebben om mee te doen aan langlopende onderzoeken.

Meer informatie voor deelnemers
Voor meer informatie kunt u bellen met het secretariaat van LifeLines, bereikbaar op (050) 361 1113, of bezoek de website www.lifelines.nl. Het adres van de vestiging in Heerenveen is: K.R. Poststraat 1 a/b, 8441 EL Heerenveen.

2 gedachten over “LifeLines medisch onderzoek in Heerenveen”

  1. Is het mogelijk dat ik mij als deelnemer aan het lifeline programma, via deze weg aanmeld? ik ben een vrouw van 52 jaar en woon in NES boarnsterhim.

    Beantwoorden
  2. is het voor mij, net als voor mijn vrouw ook mogelijk om mij langs deze weg op te geven voor het lifeline programma. Ik ben een man van 52 jaar.

    Beantwoorden

Plaats een reactie