Life Sciences Park in Oss klaar voor de start

Niets staat ondernemers nog in de weg zich te vestigen op het Life Sciences Park in Oss. Alle benodigde overeenkomsten voor de oprichting zijn vrijdag 10 februari 2012 getekend. Naar verwachting zullen de eerste ondernemers komend voorjaar aan de slag kunnen op het park.

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie is blij met deze stap.’Er is door MSD en de overheid samen hard gewerkt om dit mogelijk te maken’, aldus de bewindsman. ‘Nu is het aan de ondernemers om van het Life Sciences Park een broedplaats van vernieuwend ondernemerschap te maken.’

Behoud kennis en banen
Het Life Sciences Park (LSP) moet er voor zorgen dat er na de reorganisatie van MSD Organon zo veel mogelijk kennis en banen behouden blijven voor Nederland. Verhagen ziet kansen voor het park: “Life Sciences is een van de topsectoren waarin ons land zich wereldwijd kan blijven onderscheiden”.

Moderne onderzoeksapparatuur
Met de ondertekening van de contracten wordt de overdracht van gebouwen en onderzoeksfaciliteiten geregeld die voorheen door MSD Organon werden gebruikt. Hierdoor krijgen ondernemers die zich op het Life Sciences Park willen vestigen de beschikking tot moderne onderzoeksapparatuur in chemische, biologische en analytische laboratoria.

Financiering
MSD Organon, de provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en de gemeente Oss nemen het leeuwendeel van de financiering van het Life Sciences Park voor hun rekening. Het ministerie van EL&I draagt bijna €4 miljoen bij aan de totstandkoming van het park en investeringssteun voor de ondernemers. Het ministerie van VWS stelt via het topinstituut Pharma €1 miljoen ter beschikking voor activiteiten van ondernemers en onderzoekers in het park.

Plaats een reactie