Lievensberg start met digitaal basis- en verpleegkundig dossier

Het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom start met de inrichting van een digitaal (medisch) basis- en verpleegkundig dossier voor al haar patiënten. Het bedrijf ChipSoft levert het ziekenhuis de benodigde software. De heren Hans Ensing, Raad van Bestuur Lievensberg, en Hans Mulder, directeur ChipSoft, tekenden hiervoor onlangs een overeenkomst.

Het Lievensberg ziekenhuis heeft in een langdurig voortraject onderzocht wie welke patiëntgegevens in het ziekenhuis medisch, dan wel verpleegkundig vastlegt en hoe dat straks wordt vertaald naar een digitaal patiëntendossier. Dit heeft geresulteerd in een pakket van eisen dat bij ChipSoft, de ziekenhuisleverancier van het Elektronisch Ziekenhuis Informatie Systeem (EZIS), is weggelegd. Na uitvoerig overleg heeft dit geleid tot een overeenkomst waarin afspraken over de inrichting van het systeem zijn meegenomen.

Het Lievensberg ziekenhuis is sinds enkele jaren bezig met het ontwikkelen van digitale patiëntendossiers. De poliklinieken Reumatologie en Dermatologie werken hier al mee.

Patiëntinformatie wordt éénmalig aan de bron ingevoerd. De gegevens zijn daarna zijn overal in het ziekenhuis beschikbaar en door alle daartoe bevoegde zorgprofessionals digitaal op te vragen. Dat zorgt behalve voor tijdwinst ook voor kwalitatief betere informatie, doordat gegevens op een éénduidige, gestructureerde manier worden verwerkt. Met de invoering van het basisdossier en het verpleegkundig dossier wordt hier verder invulling aan gegeven.

Voor de patiënt is dat vooral prettig. Tijdens zijn of haar rondgang door het ziekenhuis hoeven vragen over bijvoorbeeld de voorgeschiedenis, thuismedicatie en rookgewoontes, slechts één keer te worden beantwoord, of hooguit een keer om te controleren of de gegevens die al bekend zijn nog steeds kloppen.

Het basis- en verpleegkundig dossier wordt ziekenhuisbreed in 2012 in gebruik genomen.

Plaats een reactie