Lievensberg in de prijzen door terugbrengen wachtlijst

Het Lievensberg ziekenhuis is tijdens de landelijke slotbijeenkomst van het project ‘LongkankerZorg – Steeds Beter’ in de prijzen gevallen. Het ziekenhuis boekte het beste resultaat op het terugbrengen van de wacht- en doorlooptijden. De doorlooptijd voor het stellen van een diagnose is zó sterk verbeterd, dat geen ander ziekenhuis daaraan bleek te kunnen tippen.

Longkankerzorg Steeds Beter (LZSB) is een regionaal verbeterproject, opgezet door de integrale kankercentra. Het is een vervolg op het landelijke doorbraakproject Longcarcinoom. Doel is het optimaliseren van de kwaliteit en snelheid van het stellen van de diagnose en het behandeltraject voor patiënten met, of met een vermoeden van, een niet-kleincellig longcarcinoom.

Tijdens de slotbijeenkomst in Ede zijn diverse ziekenhuizen in het zonnetje gezet die een bijzonder goed resultaat bereikten op één van de doelstellingen: verminderen van wacht- en doorlooptijden, organiseren van multidisciplinair overleg voor alle patiënten voor de start van de behandeling, optimaliseren van de psychosociale zorg.

Belangrijk resultaat van het project is een verkorting van de toegangstijd tot het eerste bezoek bij de longarts van vier naar drie dagen. Het gemiddeld aantal dagen dat nodig is om een diagnose te stellen en een behandelplan op te stellen, ging bij de deelnemende ziekenhuizen gemiddeld omlaag van 24 naar 21.

De ziekenhuizen bereikten ook op de andere twee doelen significante verbeteringen. Patiënten worden nu in 77% van de gevallen besproken in een multidisciplinair overleg (was 69%). Ook in het Lievensberg ziekenhuis vindt dit overleg plaats. Hieraan nemen onder meer de longarts, een chirurg (tijdens de chirurgisch-interne overdracht) en een bestralingsarts deel. Ook de patholoog en de nucleair geneeskundige zijn bij dit overleg aanwezig.

De bespreking is cruciaal, omdat alle behandelopties hier zorgvuldig worden afgewogen. Patiënten worden vóór de start van de behandeling ook vaker gezien door een gespecialiseerd oncologisch verpleegkundige. Daarnaast wordt frequenter een signaleringslijst ten behoeve van de psychosociale zorg ingevuld.

De integrale kankercentra boden aan alle Nederlandse ziekenhuizen kosteloos begeleiding aan voor deelname aan het project, dat anderhalf jaar duurde. De deelnemende ziekenhuizen konden hierdoor allemaal belangrijke stappen voorwaarts maken in de organisatie van hun longkankerzorg. Aan het project namen 52 ziekenhuizen deel.

Plaats een reactie