Lichaamstaal is complexe combinatie van beeld en geluid

Mensen zijn experts in het herkennen en beoordelen van andermans gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal. Die indrukken van andermans emoties zijn het resultaat van verschillende soorten visuele en auditieve informatie, blijkt uit het onderzoek van de psycholoog Jan Van den Stock. De gezichtsuitdrukking en de stemintonatie, maar ook het achtergrondgeluid en de omgeving waarin de waarneming plaatsvindt beïnvloeden onze indruk van andermans gevoel. Van den Stock promoveert op 4 juni op dit onderzoek aan de Universiteit van Tilburg.

Van den Stock vroeg aan proefpersonen om menselijke lichaamstaal te beoordelen tegen de achtergrond van andere beelden of geluiden, zoals angstige kreten, vogelgezang, klassieke muziek, of een al dan niet brandend huis. Daarbij kregen de proefpersonen de instructie om zich alleen op het lichaam van de persoon te baseren en alle andere informatie te negeren.

Uit de registratie van de antwoorden en de hersenactiviteit van de proefpersonen bleek dat mensen zich onbewust laten beïnvloeden door de niet-relevante achtergrond informatie. Een neutrale lichaamshouding wordt bijvoorbeeld eerder als angstig beoordeeld wanneer op de achtergrond twee auto’s frontaal botsen, dan wanneer op de achtergrond twee geparkeerde auto’s getoond worden.

Dat betekent dat we ons in contact met andere mensen onbewust laten leiden door allerlei signalen die niet van de persoon in kwestie afkomstig zijn. De interpretatie van lichaamstaal wordt mede beïnvloed door omgevingsgeluiden, zoals angstkreten van mensen of dieren, of al dan niet rustgevende klassieke muziek.

Van den Stock vermoedt dat onze hersenen vliegensvlug de emotionele lading en mogelijke bedreiging uit verschillende soorten informatie halen. Die informatie beinvloedt vervolgens onze waarneming van al die informatiekanalen weer. Snelle detectie van gevaar is namelijk evolutionair erg belangrijk. Het zorgt ervoor dat we zonder lang na te denken vlug kunnen handelen in levensbedreigende situaties.

Jan Van den Stock (1978, Aalst, Belgiё) studeerde psychologie in Leuven, waarna hij zijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Tilburg startte onder begeleiding van professor dr. Beatrice de Gelder. Daarnaast is hij ook actief als klinisch neurospycholoog in het Universitair Ziekenhuis Leuven.Sinds 2010 werkt hij als docent aan de UvT. Zijn promotieonderzoek werd gesponsord door het Human Frontiers Science Program, een internationale organisatie die gesponsord wordt door verschillende overheden.

Plaats een reactie