Lichaamsbeweging kan mogelijk geheugenproblemen bestrijden

In de hersenen van een volwassen mens zijn stamcellen aanwezig. Deze delen zich om nieuwe neuronen te produceren. Dit proces heet neurogenese, en speelt een belangrijke rol bij verschillende hersenprocessen. De vraag is echter of stamcellen therapeutisch kunnen worden ingezet voor de behandeling van bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer, een ziekte waarbij neuronen vroegtijdig afsterven.

Michael Marlatt laat zien dat lichaamsbeweging bij muizen ervoor zorgt dat neurogenese in de hersenen toeneemt. Daarnaast voorkomt lichaamsbeweging een leeftijd-gerelateerde afname van ruimtelijk geheugen. Ook bevestigt de aanwezigheid van neurogenese in de amygdala, een hersengebied dat een belangrijke rol speelt bij emoties.

Zijn bevindingen zijn bemoedigend voor de toekomstige behandeling van de ziekte van Alzheimer. Mogelijk kan lichaamsbeweging of medicijnen de geheugenproblemen die met de ziekte geassocieerd worden, terugdraaien.

Promotie
Promovendus: Dhr. M.W. Marlatt
Faculteit: Neurobiologie
Proefschrift: Activity- and pharmacology-dependent modulation of adult neurogenesis in relation to Alzheimer’s disease
Promotor: dhr. prof. dr. P.J. Lucassen, mw. prof. dr. M. Joels (University Medical Center, Utrecht)
Datum: Dinsdag 26 juni 2012

Plaats een reactie