Lichaam reageert op gedachten aan emotie

Emotieconcepten spelen een rol in tal van dagelijkse activiteiten en gebeurtenissen, waaronder lezen, denken en praten over emoties. Een fundamentele vraag is hoe emotionele betekenis ontstaat tijdens deze processen.

Belichamingstheorieën veronderstellen dat dezelfde neurale en lichamelijke mechanismen die worden geactiveerd tijdens het ervaren van een emotionele toestand, ook het fundament vormen van emotieconcepten.

De betekenis van concepten wordt dus ontleend aan het simuleren van lichamelijke reacties en sensaties, oftewel concepten zijn belichaamd.

Suzanne Oosterwijk onderzocht de belichaming van emotieconcepten met verschillende experimenten. Uit de resultaten blijkt dat het lichaam spontaan reageert wanneer mensen nadenken over emoties. Zo verandert bijvoorbeeld de lichaamshouding wanneer mensen woorden bedenken die met teleurstelling te maken hebben. Ook wanneer mensen nadenken over angst vertoont het lichaam lichamelijke reacties die normaal gesproken gepaard gaan met angstige ervaringen.

Verder laat Oosterwijk zien dat emotieconcepten de potentie hebben om lichamelijke reacties ten opzichte van ander emotioneel materiaal te beïnvloeden. Haar onderzoeksresultaten bieden een nieuw inzicht in hoe mensen taal verwerken waarin de nadruk ligt op interne gevoelens en sensaties of op externe acties en expressies.

Promotiegegevens
Promovendus: Mw. S. Oosterwijk / Sociale psychologie
Proefschrift: Moving the Mind: Embodied Emotion Concepts and their Consequences
Promotor: mw. prof. dr. A.H. Fischer
Datum: Vrijdag 18 maart 2011, 14:00 uur
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, 1012 EZ Amsterdam

Plaats een reactie