LHV: wel woorden maar geen geld voor ‘zorg in de buurt’

‘De begroting van VWS staat haaks op het regeerakkoord,’ stelt voorzitter Steven van Eijck van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). ‘Het kabinet belooft de burger medische zorg in de buurt, maar jaagt die zorg nu letterlijk de wijk uit.’

Chronische patiënt en oudere weer vaker naar het ziekenhuis
De komende vier jaar investeert minister Schippers van VWS 15 miljard euro extra in intramurale zorg, waaronder de ziekenhuiszorg. Van Eijck daarover: ‘Investeren in de zorg juichen wij toe, maar deze verdeling is onbegrijpelijk. De kosten van de zorg door medisch specialisten en ziekenhuizen mogen met 5,5 procent stijgen, terwijl de minister maar liefst 10 procent kort op de huisartsenzorg. De patiënt wordt daarvan de dupe. De huisarts kan die korting immers niet opvangen. Daardoor moeten patiënten met chronische aandoeningen als diabetes of COPD en ouderen straks weer naar allerlei loketten in het ziekenhuis in plaats van naar die ene vertrouwde huisartsenvoorziening om de hoek.’

Oplopende wachtlijsten en stijgende premies
Van Eijck: ‘De minister stelt dat de huisarts meer taken moet overnemen van de specialist. Er moet minder worden doorverwezen naar het ziekenhuis. Daar hebben wij de afgelopen jaren al flink op ingezet. De korting die de minister nu in de huisartsenzorg doorvoert betekent minder doktersassistenten en minder praktijkondersteuners. Een bezuiniging van 20.000 euro per huisartspraktijk staat gelijk aan een halve ondersteuner per dokter. Huisartsen zullen de taken die ze de afgelopen jaren hebben uitbesteed aan hun ondersteunend personeel weer zelf moeten gaan doen. Dat betekent meer werk waardoor de huisarts zich genoodzaakt zal zien vaker door te verwijzen naar het ziekenhuis. Werkelijk alle economen waarschuwen voor de onvermijdelijke effecten van deze bezuiniging: oplopende wachtlijsten, hogere zorgkosten en een hogere zorgpremie in 2013. ‘

Bezuiniging al in 2012 teniet gedaan door extra kosten
‘Huisartsenzorg is uiterst doelmatige en kwalitatief hoogwaardige zorg. De poortwachtersfunctie van de huisarts voorkomt onnodig hoge zorgkosten in het ziekenhuis. ‘Door de drempel naar de medisch specialistische zorg te verlagen, zullen de totale zorgkosten aanzienlijk stijgen. De minister zal met deze korting mogelijk dit jaar haar financiën op orde hebben, maar betaalt daar volgend jaar een wel heel hoge rekening voor. En met haar de patiënt. Want nog voor de zomer van 2012 zal de bezuiniging op de huisartsenzorg teniet zijn gedaan door extra kosten in de tweede lijn.’

Plaats een reactie