Levensverwachting in 2012 vrijwel onveranderd

De levensverwachting was in 2012 voor zowel mannen als vrouwen nagenoeg gelijk aan de levensverwachting in 2011. Naar verwachting zal de levensverwachting de komende jaren echter weer verder stijgen.

Stagnatie na lange periode van stijging
In 2012 was de levensverwachting bij geboorte van mannen 79,1 jaar, ongeveer hetzelfde als in 2011. Deze stagnatie volgt op een lange periode van stijgende levensverwachting en hangt samen met de relatief hoge sterfte in 2012. Tussen 2001 en 2011 bedroeg de toename van de levensverwachting bij geboorte voor mannen gemiddeld 4,0 maanden per jaar.

De levensverwachting bij geboorte van vrouwen was met 82,8 jaar eveneens bijna gelijk aan de levensverwachting in 2011. Sinds 2001 nam de levensverwachting van vrouwen met gemiddeld 2,5 maanden per jaar toe.

Ook levensverwachting op 65-jarige leeftijd onveranderd
De resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd is ook vrijwel gelijk gebleven. In 2012 hadden mannen op 65-jarige leeftijd nog 17,9 jaar voor de boeg, evenveel als een jaar eerder. Voor vrouwen van 65 jaar kwam de resterende levensverwachting 0,05 jaar lager uit dan in 2011. Naar verwachting zullen zij 85,8 jaar oud worden.

Verdere toename van de levensverwachting waarschijnlijk
De jaar-op-jaar veranderingen in de levensverwachting vertonen regelmatig schommelingen. Een daling van de levensverwachting voor zowel mannen als vrouwen kwam voor het laatst voor in 1993, als gevolg van twee griepgolven in dat jaar. Over een langere periode is echter een duidelijke stijging van de levensverwachting te zien.

Het CBS verwacht dat de levensverwachting in de toekomst verder zal toenemen. Volgens de meest recente bevolkingsprognose ligt de levensverwachting bij geboorte in 2050 op 85,7 jaar voor mannen en op 88,5 jaar voor vrouwen. Op 65-jarige leeftijd is de resterende levensverwachting van mannen in 2050 ruim 5 jaar hoger dan in 2012 en voor vrouwen ongeveer 4,5 jaar.

Auteurs: Lenny Stoeldraijer en Joop Garssen

Plaats een reactie