Levensechte medische simulatie van complexe bevallingen

Bij een bevalling is het van groot belang dat verloskundige teams noodsignalen van de baby op tijd herkennen én er adequaat op kunnen reageren. Deze vaardigheden zijn goed te trainen tijdens medische simulatie van complexe bevallingen.

spikesFotocredits: Sicko Atze van Dijk (cc)

Door het wiskundig model dat ir. Beatrijs van der Hout – van der Jagt ontwikkelde, kan nu ook de meest gebruikte methode voor bewaking van het ongeboren kind tijdens de bevalling – het cardiotocogram – levensecht worden gesimuleerd. Van der Hout – van der Jagt promoveert op 3 april 2013 aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Het cardiotocogram (CTG) registreert het hartritme van het ongeboren kind in combinatie met de weeën. Gynaecologen en verloskundigen gebruiken het CTG om een schatting te maken van de zuurstofhuishouding van de baby. Dit is belangrijk omdat de beschikbare hoeveelheid zuurstof in sterke mate het welzijn van het kind bepaalt.

Om het CTG levensecht te kunnen simuleren ontwikkelde Van der Hout – van der Jagt een model dat de invloed van verschillende factoren meeneemt: de relatie tussen de weeën, de bloedsomloop van het ongeboren kind, de zuurstofvoorziening, de bloeddruk en de hartslag.

Met het model zijn verschillende klinische scenario’s gesimuleerd waarin het ongeboren kind in nood is. De simulatieresultaten zijn voorgelegd aan een grote groep gynaecologen en verloskundigen om te beoordelen of zij de gesimuleerde (computer)CTG’s kunnen onderscheiden van echte CTG’s. De gesimuleerde CTG’s blijken wel iets vaker als zodanig herkend te worden, maar worden zeker geschikt geacht voor trainingsdoeleinden.

Ingebouwd in een bevallingssimulator kan het computermodel gebruikt worden voor de simulatie van de korte termijn reactie op veranderingen in bloeddruk en zuurstofvoorziening bij het ongeboren kind, als gevolg van weeën.

Ir. Beatrijs van der Hout – van der Jagt promoveert op 3 april 2013 aan de TU/e op haar proefschrift getiteld ‘A mathematical model for simulation of fetal heart rate decelerations in labor’. Zij voerde haar promotieonderzoek uit in het MMC. Gynaecoloog prof. dr. Guid Oei van MMC is een van haar promotoren.

Van der Hout – van der Jagt werkt als medisch ingenieur bij de vakgroep gynaecologie en verloskunde van het MMC. Zij studeerde verloskunde in Gent (België) en Biomedische Technologie aan de TU/e. Tijdens haar promotieonderzoek volgde zij de postmaster opleiding Qualified Medical Engineering en werkte zij parttime als simulatie specialist bij het Multidisciplinaire Educatieve SIMulatiecentrum, Medsim, in Eindhoven.

Plaats een reactie