Leren bij dementie?

Uit onderzoek van Ilse van Tilborg, klinisch neuropsycholoog ZGT, blijkt dat mensen met forse geheugenproblemen, zoals mensen met een alzheimerdementie, toch in staat zijn om iets te leren.

Dit gebeurt via zogenaamde onbewuste leerprocessen die gebruik maken van herhaling van de handeling zonder nadruk op het onthouden. Op woensdag 21 september promoveert Van Tilborg bij de Radboud Universiteit Nijmegen. De titel van haar proefschrift is: Procedural learning in cognitively impaired patiënts and its application in clinical practice, ofwel Leren bij dementie.

Ilse van Tilborg is verbonden aan medische psychologie en werkt binnen ZGT in beide locaties; zij is voorzitter van de vakgroep medische psychologie (vanaf medio oktober). Door de voortdurende technologische ontwikkelingen, denk aan telefoon en huishoudelijke apparaten, blijven we aan het leren. Dit geldt ook voor mensen met een dementie, vooral als ze zelfstandig willen blijven wonen.

Het onderzoek, beschreven in het proefschrift ging na of verschillende patiëntengroepen deze vaardigheden kunnen leren en welke wijze van trainen het beste was. Het proefschrift bevat onderzoek naar verschillende trainingsmethoden en geeft een overzicht van de factoren waarmee bij het ontwikkelen van een training rekening gehouden moet worden. Het steeds herhalen, één ding tegelijk doen en direct met hetzelfde apparaat oefenen dat ook later gebruikt moet worden, zijn hierbij van belang.

ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo

Plaats een reactie