Leidt transparantie bij de overheid tot meer vertrouwen?

0
662

Het proefschrift ‘Transparency and Trust’ onderzoekt de effecten van transparantie op vertrouwen in overheidsorganisaties. Leidt transparantie werkelijk tot meer vertrouwen? Of krijgen kritische burgers er alleen maar meer informatie mee om overheidsorganisaties steeds opnieuw de schuld te geven van kleine fouten?

Stephan Grimmelikhuijsen onderwerpt in zijn proefschrift verschillende voorbeelden van transparantie en dimensies van informatievoorziening aan drie tests. De experimenten tonen aan dat transparantie niet veel meer is dan een ‘hygiënefactor’: het draagt niet bij aan meer vertrouwen. Sterker nog: het kan zelfs leiden tot vermindering van vertrouwen wanneer mensen teleurgesteld raken in de mate van transparantie van de overheid.

De bevindingen in het proefschrift plaatsen kritische kanttekeningen bij de optimistische veronderstellingen met betrekking tot de effecten van transparantie.

Promotiegegevens
Promovendus: Stephan Grimmelikhuijsen
Faculteit: Faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie
Proefschrift: Transparency and trust. An experimental study of online disclosure and trust in government.
Promotor 1: Prof. dr. M.A.P. Bovens
Copromotor 1: Dr. A.J. Meijer
Datum en tijd: 13/1/2012, 10:30 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht