Leidse en andere spoedposten staan op springen

Vele bezoeken aan een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis kunnen beter bij een huisartsenpost (HAP) plaatsvinden. Want huisartsen hebben meer ervaring dan een basisarts op de SEH. Bovendien werken zij goedkoper, omdat die basisartsen nogal eens overbodig laboratorium- en rontgenonderzoek laten uitvoeren.

Op deze wijze bespaarden huisartsenposten in Leiden 1,2 miljoen euro aan kosten, omdat zij aanlopers opvingen die anders naar de SEH zouden zijn gegaan. Voor het extra werk dat huisartsen daarvoor moeten doen, ontvangen zij 100 euro per uur. Dat is niet veel voor werk dat in de avonden, nachten en weekeinden plaatsvindt. Een loodgieter in het weekeinde kost per uur meer.

Toch verbiedt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) het betalen van meer dan 65 euro per uur. Onduidelijk voor mij is wat de meest recente argumentatie is. Door die lage honorering staat het voortbestaan van de spoedposten in Leiden en op andere plaatsen in Nederland op springen. De HAP en SEH te Boxmeer hebben dezelfde kwestie al eerder aangekaart.

Ik ervaar zelf twee weerstanden om over te gaan van 65 naar 100 euro per uur. Ten eerste zijn de huisartsen er al financieel op vooruitgegaan sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Moet deze verhoging nu ook nog? Toch denk ik van wel. Want het bedrag van 65 euro is niet marktconform. Dit laat onverlet dat het totale inkomen van huisartsen ter discussie moet komen: ook zij moeten inleveren in de komende jaren en niet de dans ontspringen. Mijn tweede weerstand betreft het dubbel betalen van huisartsen voor zorg buiten kantooruren. In het abonnementstarief zit een component voor die zorg. Als ze dan ook nog eens geld ontvangen voor een gedraaide dienst is dat dubbel op. Dit argument is valide. Maar dit geldt niet voor het extra werk dat zij overnemen van basisartsen op de SEH.

Met verstand, goede wil en respect over en weer, is het probleem van 65 naar 100 euro te overbruggen op een budgettair neutrale wijze. Binnen enkele dagen van overleg is een akkoord mogelijk, waarbij huisartsenposten binnen een gelijkblijvend budget wordt toegestaan om meer dan 65 euro te betalen. Gelijktijdig hebben ziekenhuizen op hun minder groei nodig in hun DBC inkomsten vanwege SEH bezoeken.

Op vrijdag 17 september vindt het tiende nationale congres over recente, lokale, nationale en internationale ontwikkelingen in de spoedzorg plaats. HAP directeur Marion Borghuis te Boxmeer en Nijmegen doet dan in een workshop een voorstel hoe de bovenstaande kwestie van de 65 euro uit de wereld is te helpen.

Wil jij naar dit congres? Wil jij in één dagen op de hoogte raken van oplossingen en ontwikkelingen in de spoedzorg? Wil jij veel kennis(sen) opdoen? Klik dan hier, lees de uitgebreide brochure en meld je aan.

Ben jij manager of ervaren zorgverlener bij een huisartsenpost, spoedeisende hulpafdeling, een zorgverzekeraar, een crisisdienst GGz, een ambulancedienst of een ambulance meldkamer? Wil je weten wat spoedzorg-collega’s buiten jouw eigen sector doen? Klik dan hier, lees de brochure en meld je dan aan voor de Masterclass Spoedzorg die op 31 augustus van start gaat.

Reeds twaalf collega’s uit alle sectoren gingen je voor. Er zijn nog vier plaatsen beschikbaar. De masterclass duurt 12 bijeenkomsten op middagen van 15.00 tot 19.00 uur.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie