Leidraad scoliose voor de huisarts

De Vereniging van scoliosepatiënten heeft een ‘Leidraad behandeling scoliose’ voor huisartsen uitgebracht. Scoliose is een driedimensionale zijdelingse verkromming van de wervelkolom. De leidraad geeft een aanzet voor de systematische aanpak van scoliose in de spreekkamer en geeft richting aan het handelen van de huisarts en het verwijsbeleid.

Daarnaast maakt de leidraad het handelen van de huisarts meer inzichtelijk. Patiënten komen hierdoor beter voorbereid in de spreekkamer en kunnen beter overleggen met de huisarts over de behandeling. Momenteel is er nog geen NHG-richtlijn voor scoliose. De Vereniging van scoliosepatiënten zet zich in voor de realisatie van zo’n richtlijn.

De Vereniging van scoliosepatiënten is in 2008 het project ‘Scoliosezorg moet beter’ gestart, dat zich richt op de kwaliteitsverbetering van de scoliosezorg in Nederland. De circa 7800 huisartsen in Nederland vervullen een belangrijke rol in de vroegtijdige ontdekking van scoliose, vooral bij jongeren. Vroegtijdige ontdekking van scoliose is cruciaal voor een adequate behandeling. Scoliose bij volwassenen neemt toe door de vergrijzing.

Huisartsen hebben niet de beschikking over een NHG-richtlijn voor scoliose. De vereniging heeft daarom een leidraad opgesteld, die richting geeft aan de aanpak en het handelen van de huisartsen in Nederland. Tevens geeft het informatie over de uit te voeren anamnese, de diagnostiek en het verwijsbeleid. Daarnaast is in de leidraad een aantal algemene zaken over scoliose opgenomen en verwijst de leidraad naar www.scoliose.nl voor verdere informatie. De leidraad is ook belangrijk voor patiënten, omdat daarmee het noodzakelijk handelen van de huisarts inzichtelijk wordt gemaakt. Patiënten, en in het geval van jonge patiënten ook hun ouders, worden daardoor een beter geïnformeerde gesprekspartner in de spreekkamer.

Meer informatie
https://twitter.com/Scoliose
https://www.facebook.com/ScolioseNL

Plaats een reactie