Leiden psychische problemen tot crimineel gedrag of andersom?

Ongeveer 70 procent van de jongeren in justitiële jeugdinrichtingen kampt met psychische problemen. Forensisch orthopedagoog Machteld Hoeve van de Universiteit van Amsterdam ontving een 2-jarige Marie Curie-grant van € 150.000 om aan de Columbia University in New York (Verenigde Staten) onderzoek te doen naar de relatie tussen psychopathologie en crimineel gedrag onder jongeren.

Hoewel ook in Europa bekend is dat er bij jongeren die met justitie in aanraking komen relatief vaak sprake is van psychopathologie, is er nog weinig onderzoek gedaan naar de achterliggende verklaringen voor geestelijke-gezondheidsproblemen van jonge delinquenten. Over de gevolgen van deze problemen is evenmin weinig bekend. ‘In de Verenigde Staten beschikken wetenschappers over veel meer kennis en gegevens op dit gebied’, vertelt Hoeve, die werkzaam is bij de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding aan de UvA. ‘Voor mij is het dus heel mooi dat ik naar de VS mag om mijn onderzoeksvoorstel daar uit te voeren. Ik kan daar aan de slag met grote aantallen reeds verzamelde data, waarmee ik mijn onderzoeksvragen hoop te kunnen beantwoorden.’

Traumatische gebeurtenissen
Hoeve gaat onder meer onderzoeken waarom veel delinquente jongeren wél psychische problemen hebben en anderen niet. Hierbij onderzoekt zij onder meer wat de gezinssituatie van de jongeren is, en of zij te maken hebben gehad met traumatische gebeurtenissen. Ook wil de forensisch orthopedagoog bekijken of psychopathologie de kans op recidive vergroot. Hierbij wil Hoeve ook onderscheid maken tussen de verschillende vormen van psychopathologie, aangezien een gedragsstoornis heel andere consequenties kan hebben dan bijvoorbeeld een depressie. Ook bekijkt Hoeve de verschillen tussen jongens en meisjes. ‘Van oudsher zijn jongens oververtegenwoordigd in justitiële jeugdinrichtingen, maar inmiddels zijn de meisjes bezig met een “inhaalslag”. Algemeen werd aangenomen dat meisjes vaker internaliserende problemen zoals depressie en angst vertonen, maar sommige wetenschappers vragen zich nu af of de verschillen tussen jongens en meisjes in justitiële jeugdinrichtingen wel werkelijk zo groot zijn.’

Afdeling Psychiatrie
Het eerste jaar van haar onderzoek voert ze uit in de Verenigde Staten, waar zij in een interdisciplinair team komt te werken op de afdeling Psychiatrie. ‘Voor mij een nieuwe, inspirerende omgeving – het is altijd leerzaam om je vakgebied vanuit meerdere disciplines te bekijken. Op deze manier leer ik ook weer meer over andere onderzoeksmethoden.’

In het tweede jaar van het door de Marie Curie-grant gefinancierde onderzoek keert ze terug naar Nederland om het onderzoek aan de UvA voort te zetten. Een van de uitdagingen voor Hoeve zal de vergelijking van de Amerikaanse gegevens met de Nederlandse zijn. ‘Sowieso is de Amerikaanse situatie al heel divers, omdat bijvoorbeeld de wetgeving van staat tot staat verschilt. Daarnaast verschilt de Nederlandse situatie van de Amerikaanse – in de V.S. is drugs per definitie illegaal, net als prostitutie, in Nederland is de wetgeving liberaler. In de V.S. dragen jongeren vaker een wapen, aangezien wapens gemakkelijker verkrijgbaar zijn dan in Nederland. Het is dan ook een mooie kans dat ik in het tweede jaar een onderzoek in Nederland kan opzetten.’

Auteur: Esther van Bochove, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Plaats een reactie