Leerstoel innovatieve watertechnologie voor bijdrage watervoorziening

Drinkwatervoorziening is wereldwijd de uitdaging van deze eeuw. Waterzuiveringstechnologie kan een grote bijdrage leveren aan het lessen van de dorst op onze aarde. De Technische Universiteit Delft en drinkwaterbedrijf Vitens gaan samenwerken in onderzoek, promotieplaatsen en een nieuwe leerstoel Innovatieve Watertechnologie binnen de afdeling Watermanagement van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Directievoorzitter ir. Rik van Terwisga van drinkwaterbedrijf Vitens en prof.ir. Louis de Quelerij, decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen zetten vandaag hun handtekening onder het contract. Vitens zal jaarlijks een financiële bijdrage leveren van 200.000 euro, de TU Delft neemt bemensing en huisvesting voor haar rekening.

Innovatieve watertechnologie
De TU Delft is een internationaal vermaard onderzoeksinstituut op het gebied van Watertechnologie. Innovatieve watertechnologie is een specialisatie van de afdeling Watermanagement binnen de faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen in Delft. Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Beide partijen zijn van mening dat kennisontwikkeling ten behoeve van innovatieve watertechnologie in de drinkwatervoorziening een wezenlijke voorwaarde is voor het behoud van de hoge kwaliteit van drinkwater in Nederland en daarnaast een belangrijke rol zal spelen in de drinkwatervoorziening wereldwijd. Het onderzoek naar innovatieve watertechnologie in de drinkwatervoorziening zal gericht zijn op een integrale en duurzame aanpak van de deelgebieden van de drinkwatervoorziening, te weten bronnen, zuivering en distributie.

Deeltijdhoogleraarschap
De samenwerkingsovereenkomst valt samen met de benoeming van twee nieuwe deeltijdhoogleraren binnen de afdeling Watermanagement. De twee nieuwe hoogleraren zijn dr.ir. Jan Peter van der Hoek MBA, directeur bij Waternet en prof. dr. ir. Walter van der Meer, directielid bij drinkwaterbedrijf Vitens. Beide deeltijdhoogleraren gaan samen met hoogleraar prof.dr.ir. Luuk Rietveld vorm geven aan het drinkwateronderzoek.

Duur van de overeenkomst
De samenwerking tussen de TU Delft en Vitens is voor onbepaalde tijd en richt zich onder andere op:
– Bachelor eindwerk van TU studenten.
– Master projecten van TU studenten (minor – stage – afstuderen).
– Promotie-onderzoek door TU-promovendi en medewerkers van Vitens.
– Post-doctoraal onderzoek aan de TU Delft en bij Vitens.
– Personele aanstellingen aan de TU Delft zoals universitair (hoofd)docenten en hoogleraren en een leerstoel Innovatieve Watertechnologie.
– Deeltijdopleidingen van medewerkers van Vitens aan de TU Delft (MSc-opleiding).

Plaats een reactie