Leerlingen stellen betekenisvolle vragen over het verleden

In het klaslokaal is het doorgaans de docent die de vragen stelt. Albert Logtenberg onderzocht de vragen die leerlingen uit havo-4 stellen tijdens en na het lezen van een tekst bij het schoolvak geschiedenis. Logtenberg omschrijft het stellen van een historische vraag als een belangrijke historische vaardigheid en leeractiviteit.

In een experimentele studie bleek dat leerlingen met meer voorkennis en meer interesse meer vragen stellen. De situationele interesse bleek bij een verhalende en problematiserende tekst hoger dan bij een beschrijvende tekst.

Logtenberg laat daarnaast zien dat voorkennis, affectieve reacties (zoals verontwaardiging of inleving) en historisch redeneren (vooral contextualiseren) een belangrijke rol spelen bij het stellen van vragen door leerlingen. De vragen van leerlingen lijken goed bruikbaar om de leerstof te behandelen en om het historisch redeneren te bevorderen.

Promotie
Promovendus: Dhr. A. Logtenberg
Proefschrift: Questioning the past. Student questioning and historical reasoning
Promotor: mw. prof. dr. B.H.A.M. van Hout-Wolters, mw. prof.dr. C.A.M. van Boxtel
Donderdag: 31 mei 2012, 14:00 uur

Plaats een reactie