Leerkrachten krijgen hulp om kinderen te ondersteunen na trauma

Gemiddeld één op de zeven basisschoolkinderen heeft een schokkende gebeurtenis meegemaakt. Dat kan een ernstig auto-ongeluk zijn, het plotselinge verlies van een broertje of zusje, geweld of een andere bedreigende situatie.

Hoe kun je een kind ondersteunen na trauma? Veel leerkrachten hebben behoefte aan deze kennis. Psycholoog Eva Alisic van het UMC Utrecht heeft samen met leerkrachten de toolkit ‘Kind en Trauma’ ontworpen. Het eerste exemplaar is vandaag aangeboden aan een basisschool te Nieuwegein.

Veel kinderen hebben kort na een schokkende gebeurtenis last van stressklachten, zowel thuis als op school. Ze zijn bijvoorbeeld snel geïrriteerd, trekken zich terug en kunnen zich moeilijk concentreren. Dat is normaal: meestal gaat het na een paar weken weer beter. Soms houden de klachten echter lange tijd aan of spelen ze pas maanden na de gebeurtenis op. Het is voor een leerkracht dan lastig om in te schatten welke ondersteuning een kind nodig heeft. Ook is de ervaring van het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren dat ouders vaak niet weten dat er gespecialiseerde hulp beschikbaar is na trauma. Leerkrachten kunnen daarin een belangrijke rol spelen.

Leerkrachten voelen zich vaak onzeker over wat ze kunnen of moeten doen na een trauma. Er was tot nu toe geen toegankelijke informatie voor hen beschikbaar. De Toolkit Kind en Trauma – bestaande uit een website en een boekje – biedt achtergrondinformatie, praktische tips om kinderen te ondersteunen en gegevens van gespecialiseerde instanties. Eva Alisic vertelt dat leerkrachten zelf de vorm van het materiaal hebben gekozen: “Het had ook een workshop kunnen zijn. Ons team heeft nauw samengewerkt met leerkrachten om ervoor te zorgen dat het materiaal aanspreekt.” De toolkit wordt deze maand naar alle basisscholen in Nederland verstuurd.

De Toolkit Kind en Trauma is ontwikkeld met subsidies van Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving en Fonds Slachtofferhulp. Meer informatie over de toolkit is te vinden op www.kind-en-trauma.nl.

Plaats een reactie