Leefstijlverandering bij mensen met Familiaire Hypercholesterolemie

Onderzoeker Karen Broekhuizen ontwikkelde een leefstijlinterventie op maat voor mensen met Familiaire Hypercholesterolemie (FH). Mensen met FH hebben vaak een erfelijk verhoogd LDL-cholesterol en een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Na evaluatie van de leefstijlinterventie bleek deze geen significante verbetering te laten zien op het gebied van onder andere bloeddruk, BMI en rookgedrag.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder ruim 340 mensen met FH, willekeurig ingedeeld in een controle- of interventiegroep. De interventiegroep ontving een combinatie van online en computergestuurd leefstijladvies en persoonlijke coaching door een leefstijlcoach. Deelnemers in de controlegroep ontvingen de gebruikelijke zorg. De volgende uitkomsten werden gemeten aan het begin van de studie en na 12 maanden: bloeddruk, glucose, body mass index, middelomtrek, triglyceriden, totaal/LDL/HDL cholesterol), roken, bewegen, voeding en therapietrouw, en psychosociale determinanten van leefstijlgedrag (kennis, attitude, risicoperceptie, sociale invloed, zelf-effectiviteit, cues to action, intentie en autonomie).

Na 12 maanden werd er geen significante verbetering gezien van alle uitkomsten in de interventiegroep ten opzichte van de controlegroep. Zowel de onderschatte heterogeniteit binnen de groep deelnemers en de onvolledige implementatie van de interventie hebben waarschijnlijk bijgedragen aan het ontbreken van een aantoonbaar effect.

Dit betekent niet dat het bevorderen van een gezonde leefstijl geen positief effect kan hebben bij mensen met FH. Een integrale aanpak om de kans op hart- en vaatziekten te verlagen zal de volgende chronologische stappen moeten bevatten: ten eerste de screening van mensen met FH, ten tweede het initiëren van een cholesterolverlagende behandeling, ten derde het communiceren van de kans op hart- en vaatziekten, ten vierde het optimaliseren van therapietrouw, en tenslotte het aanbieden van leefstijladvies-op-maat, gericht op mensen met Familiaire Hypercholesterolemie.

Promotie
Promovendus: K. Broekhuizen
Proefschrift:Promoting a healthy lifestyle in people with Familial Hypercholesterolemia. Development and evaluation of an individually tailored intervention
Datum: 21-12-2012

Plaats een reactie