Leefstijlprogramma laat werknemers gezonder leven

0
984

Het gezonde leefstijlprogramma Vital@Work leidt bij oudere werknemers tot meer sporten, een hogere fruitinname en minder behoefte aan herstel aan het einde van een werkdag. Het heeft echter geen gewenste effecten in termen van vitaliteit en werkgerelateerde uitkomsten.

Om deze reden kan grootschalige implementatie van het Vital@Work programma dan ook niet direct worden aanbevolen om de vitaliteit van oudere werknemers te bevorderen. Dit concludeert Jorien Strijk, die op 20 april 2012 is gepromoveerd bij VU medisch centrum.

Voor werkgevers is het van belang om oudere werknemers vitaal te houden, zodat ze gezond en gemotiveerd langer inzetbaar zijn. Een gezonde leefstijl kan hieraan bijdragen. Daarom is de Vital@Work leefstijlinterventie voor oudere werknemers (45+ jaar) ontwikkeld. De Vital@Work interventie bestaat uit de mogelijkheid tot fitness, yoga en een vitality coach, die werknemers stimuleert om een gezonde leefstijl aan te nemen.

Deelname aan het Vital@Work programma heeft ervoor gezorgd dat werknemers een gezondere leefstijl aannemen: ze gaan na 6 maanden ruim 40 minuten in de week meer sporten en bijna 3 stuks fruit per week meer eten. Daarnaast hebben de werknemers die het Vital@Work programma hebben gevolgd na 6 maanden minder behoefte aan herstel na afloop van het werk. Verder lijkt vooral yoga, wanneer deze voldoende is gevolgd, bij te dragen aan een verbeterde vitaliteit op de langere termijn (na 12 maanden).

Jorien Strijk vond echter geen effecten op werkgerelateerde uitkomsten, zoals werkprestatie, ziekteverzuim en bevlogenheid. Ook is het programma niet kosteneffectief gebleken. Het uitblijven van positieve uitkomsten op deze terreinen staat een grootscheepse invoering van Vital@Work in de weg.

Promotie
Promovendus: J.E. Strijk
Titel proefschrift: The (cost) effectiveness of a lifestyle intervention in order to improve older workers’ vitality. The Vital Work study
Promotoren: prof.dr. W. van Mechelen, prof.dr. A.J. van der Beek
Copromotor: dr. K.I. Proper
Datum: 20 april 2012, 13:45 uur
Locatie: Aula, Vrije Universiteit