Leefstijlonderzoek geeft islamitische gezinnen meer inzicht

Overgewicht bij kinderen is een toenemend probleem in Nederland en is het grootst onder Turkse, Marokkaanse en Surinaamse kinderen. Afdeling metamedica VUmc en de Hartstichting hebben daarom onderzoek gedaan naar de behoefte en kennis bij islamitische moeders over het voedingspatroon en de leefstijl van hun kinderen.

Uniek aan dit onderzoek is dat de islamitische moeders ook onderzoekers werden. Ze waren betrokken bij het formuleren van het probleem en gingen daarbij actief op zoek gegaan naar oplossingen.

Resultaten
Uit de resultaten blijkt dat het betrekken van de islamitische moeders bij de uitvoering van het onderzoek een grote impact heeft gehad. De islamitische moeders konden de voor hen belangrijke onderwerpen onderling bespreken en tips uitwisselen. Er is sprake van kennistoename onder de deelnemende moeders voor wat betreft gezonde leefstijl en vooral gezonde voeding. De actieve betrokkenheid van moeders leidde er toe dat ze zelf activiteiten hebben opgezet. Zo organiseerden zij kookworkshops en wekelijkse sportactiviteiten voor en door moeders in de gymzaal van verschillende scholen.

Hoewel de leefstijl van islamitische gezinnen in de meeste opzichten niet anders is dan van autochtone gezinnen, kwam er toch ook een aantal verschillen naar voren. Verschillen die vooral te maken hebben met opvattingen over gastvrijheid, recepten die specifiek zijn voor de cultuur en de verschillende rollen die vader en moeder spelen bij de opvoeding van de kinderen.

Vervolg
In de loop van 2013 ontwikkelt de afdeling metamedia van VUmc een concrete toolkit voor professionals uit de zorg en het onderwijs. Deze toolkit bevat praktische handvatten om islamitische moeders beter te betrekken bij een gezonde leefstijl en projecten. Ook komen er twee wetenschappelijke publicaties waarin onder andere de toegevoegde waarde van het betrekken van de doelgroep in onderzoek wordt beschreven.

Plaats een reactie