Leefomgeving is van belang voor integreren niet-westerse migranten

Voor de integratie van niet-westerse migranten is de buurt waarin zij leven van belang. Dat blijkt uit het proefschrift van Miranda Vervoort. Haar bevindingen zijn gebaseerd op analyses van grootschalige onderzoeken onder personen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, en Antilliaanse achtergrond in Nederland.

De ontwikkeling van sociale contacten tussen niet-westerse migranten en autochtone Nederlanders is gestagneerd sinds 2002. Dit kan deels worden toegeschreven aan de toename van etnische concentratie in Nederlandse buurten. In buurten met een hoger percentage niet-westerse migranten hebben deze migranten in hun vrije tijd namelijk minder contact met autochtone Nederlanders, en meer contact met leden van de herkomstgroep. Door hun contacten worden de niet-westerse migranten in etnische concentratiebuurten bovendien belemmerd in beheersing en het gebruik van de Nederlandse taal.

Op basis van onder meer deze resultaten kan worden verwacht dat buurtgericht beleid een bijdrage zou kunnen leveren aan de integratie van niet-westerse migranten. Daarbij zijn alternatieve buurtinterventies nodig die gericht zijn op onderling contact. “De sociaaleconomische en etnische samenstelling van een buurt veranderen is niet voldoende”, zo oordeelt de promovenda. Menging van huishoudens met verschillende sociaaleconomische status leiden namelijk niet zonder meer tot contact tussen niet-westerse migranten en autochtone Nederlanders.

Promotiegegevens
Promovendus: Miranda Vervoort
Faculteit: Faculteit Sociale Wetenschappen
Proefschrift: Living together apart? Ethnic concentration in the neighbourhood and ethnic minorities’ social contacts and language practices
Promotor 1: Prof. dr. H. Flap
Promotor 2: Dr. J. Dagevos
Datum en tijd: 17/6/2011, 12:45 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie