‘Leefbaarheid en gezondheid mag niet verslechteren in Twente’

Regio Twente wijst het Kabinetsplan af om meer goederenvervoer via het spoor door Twente toe te staan. Mocht het Kabinet toch vasthouden aan het plan, dan moeten in ieder geval de veiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid voor de gemeenten aan het spoor op minimaal het huidige niveau blijven.

Dit staat in de zienswijze van Regio Twente op de Ontwerp Notitie voor de milieueffectrapportage over het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze zienswijze is in lijn met het standpunt ‘nee, tenzij’ (geen toename van goederenvervoer per spoor, tenzij afdoende maatregelen worden genomen) van alle Oost-Nederlandse overheden.

Met PHS wil het Rijk dat in 2020 52 tot 80 extra goederentreinen door Twente gaan rijden. Er wordt nu eerst onderzocht in hoeverre daar de Betuweroute en de binnenvaart voor kunnen worden gebruikt, waardoor er minder treinen over de Twentelijn (Deventer-Almelo-Hengelo-Oldenzaal) of de Twentekanaallijn (Zutphen-Hof van Twente-Hengelo-Oldenzaal) hoeven te rijden. Sterke toename van het goederenspoorvervoer per spoor heeft grote gevolgen voor de bewoners in het spoorgebied.

Gezondheidseffecten
Een belangrijk punt voor Regio Twente is het effect van meer goederentreinen op de gezondheid van de omwonenden. Theo Schouten, portefeuillehouder mobiliteit van Regio Twente: “De adviezen van GGD Twente over de gezondheidseffecten hebben we in onze zienswijze meegenomen. Dan gaat het bijvoorbeeld om slaapverstoringseffecten door het geluid en de trillingen ‘s nachts. We vragen minister Schultz met nadruk om de gezondheidseffecten voor de omwonenden te onderzoeken.”

Andere aspecten naast gezondheid waar Regio Twente in de zienswijze aandacht voor vraagt zijn:
– Meer goederenvervoer mag het personenvervoer op het spoor in Twente niet verdringen.
– Monitoring van het aantal treinen en de negatieve gevolgen daarvan: rijden er werkelijk niet meer treinen dan is afgesproken en veroorzaken deze treinen niet meer overlast dan waar oorspronkelijk vanuit is gegaan?
– Heldere en tijdige communicatie van het ministerie van I&M naar bestuur en bevolking in Twente. Uit de grote opkomst bij de inloopavonden die het ministerie en ProRail hebben georganiseerd blijkt hoe zeer het onderwerp leeft onder de bevolking

PHS is het plan van het Rijk om over het spoor in het Oosten van het land meer goederenvervoer te laten plaatsvinden. De notitie Reikwijdte en Detailniveau is het eerste rapport dat door de minister Schultz van I&M wordt opgeleverd in het kader van de milieueffectrapportage voor het PHS.

De zienswijze van Regio Twente is opgesteld in nauwe samenwerking met Twentse gemeenten. Veel Twentse gemeenten, belangenorganisaties en burgers hebben ook zelf een zienswijze ingediend.

Plaats een reactie