Leden stemmen in met nieuwe cao ziekenhuizen

Maar liefst 95 procent van de leden van Abvakabo FNV heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao ziekenhuizen. Daarmee krijgen de medewerkers in de ziekenhuizen er in 36 maanden 6,05 procent salaris bij, waarvan 0,3 procent incidenteel.

Daarnaast gaan werknemers er vanwege een veel betere woon-werkvergoeding tussen de 1 en 3 procent op vooruit, afhankelijk van hun reisafstand woon-werk. Ook krijgen jonge werknemers eindelijk een eerlijk salaris door de geleidelijke afschaffing van de jeugdschalen en zijn er afspraken gemaakt over de inzet van scholingsbudgetten. Op dit moment worden de budgetten nog niet optimaal gebruikt om werknemers zich te laten ontwikkelen.

Verder kunnen werknemers van 58 jaar en ouder vrijwillig afzien van BAC (Bereikbaarheid, Aanwezigheid, Consignatie) diensten in de nacht. Bovendien wordt er vanaf 50 jaar al gekeken naar daadwerkelijke inzet en hersteltijd. Deze afspraak is van groot belang voor de duurzame inzetbaarheid van ouder personeel.

Volgens Abvakabo FNV-bestuurder Elise Merlijn zijn de afspraken in de nieuwe cao van essentieel belang voor de toekomst van de zorgsector. ‘De vraag naar personeel in de zorg kent sinds 2009 een gestage groei, terwijl het aanbod achterblijft. Deze kloof wordt de komende jaren groter door een groeiende vraag naar zorg. Dat bevestigt ook een rapport van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn, maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang), dat deze week bekend wordt gemaakt.’

Volgens Merlijn hebben de werkgevers de arbeidsmarktproblematiek lange tijd niet als prangend ervaren. ‘De sfeer aan de onderhandeltafel wordt elk jaar grimmiger’, legt Merlijn uit. ‘De werkgevers willen steeds meer beknibbelen op arbeidsvoorwaarden, terwijl de bond zich met man en macht verzet tegen het uithollen van de zorg-cao’s. De collectieve afspraken zijn van cruciaal belang om de sector aantrekkelijk te houden.’

Speerpunten om de sector aantrekkelijk te houden zijn een fatsoenlijke loonontwikkeling, het inperken van de flexibilisering en de mogelijkheid tot scholing van wezenlijk belang. Merlijn: ‘Met de afspraken in deze cao voor de ziekenhuizen hebben we de eerste belangrijke stappen gezet om werken in de zorg aantrekkelijk te houden voor jongeren. Dat geldt ook voor de cao-onderhandelingen in de gehandicaptenzorg, maar niet voor de cao Geestelijke Gezondheidszorg. Het overleg is hier vanwege de bezuinigingen tot nader orde opgeschort.’

Plaats een reactie