Last onder dwangsom voor niet aanleveren jaardocument

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 31 augustus 2010 aan 24 zorginstellingen een last onder dwangsom opgelegd, omdat zij zonder geldige reden het Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 niet of niet volledig hebben aangeleverd bij het CIBG.

De instellingen hebben nog vier weken de tijd om alsnog aan hun plicht te voldoen en hun jaardocument (volledig) aan te leveren. Doen zij dit niet, dan geldt een dwangsom van 1.000 euro per week. Dit bedrag kan oplopen tot maximaal 10.000 euro.

Plaats een reactie