Laser Surgery mag behandelingen nog niet hervatten

Minister Edith Schippers (VWS) heeft besloten dat privékliniek Laser Surgery in Haarlem de behandelingen en verrichtingen nog niet mag hervatten. De minister heeft, op basis van informatie die de kliniek haar heeft gegeven, vastgesteld dat het niet aannemelijk is dat de tekortkomingen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft geconstateerd voor zaterdag 11 augustus 08.00 uur zullen zijn verholpen.

De kliniek heeft ook zelf te kennen gegeven de termijn voor het in orde brengen van zaken tot eind augustus te willen verlengen. De verlenging van het bevel betekent dat Laser Surgery in Haarlem geen patiënten mag (laten) behandelen totdat de kliniek naar het oordeel van de IGZ weer voldoet aan alle wettelijke eisen voor het leveren van verantwoorde zorg.

De termijn van de verlenging van het bevel is onbepaald: zodra de IGZ vaststelt dat de veiligheid en de kwaliteit van de zorg bij Laser Surgery weer aan de eisen voldoet kan de kliniek de activiteiten hervatten.

De IGZ heeft vastgesteld dat Laser Surgery momenteel geen activiteiten ontplooit op andere locaties dan de kliniek in Haarlem.

Laser Surgery Haarlem mag sinds 4 augustus 2012 geen verrichtingen en behandelingen van patiënten en cliënten doen. De kwaliteit en veiligheid van zorg in de kliniek zijn daar op een aantal belangrijke punten onder de maat.

Plaats een reactie