Langetermijnoverleving slokdarmkankerpatiënten significant gestegen

Mark van Heijl onderzocht diagnostiek en behandeling van slokdarmkanker. In een vroeg stadium kan op basis van PET- en CT-scans niet worden voorspeld welke patiënten zullen reageren op chemoradiotherapie.

Bij iedere nieuwe patiënt met slokdarmkanker dient voorafgaand aan de operatie een echo van de hals te worden gemaakt. Het percentage patiënten dat na de ingreep een vernauwing ontwikkelt, is relatief hoog (42%).

In het AMC bleef het sterftecijfer na een slokdarmverwijdering de afgelopen zestien jaar laag: tussen 3,2 en 3,4 procent. De langetermijnoverleving nam significant toe, tot een driejaarsoverleving van 53 procent in de meest recente periode.

Promotiegegevens
– Promotie: Dhr. M. van Heijl / Geneeskunde
– Titel: Oesophageal cancer: preoperative diagnostic strategies, prognostication and treatment outcome
– Promotor: dhr. prof. dr. J.J.B. van Lanschot
– Locatie: Aula van de UvA, Singel 411, 1012 WN Amsterdam
– Datum: Woensdag 6 oktober 2010, 14:00 uur

Plaats een reactie