Lange wachttijden bij psychiater

Uit een meldactie van het Landelijk Platform GGz blijkt dat de norm voor wachttijden voor een intakegesprek en voor een behandeling bij de gespecialiseerde ggz ruimschoots worden overschreden.

Treeknormen
45% van de respondenten geeft aan dat ze langer dan de ‘Treeknorm’ van 6 weken moeten wachten op een behandeling. 21% van de respondenten geeft zelfs aan dat ze langer dan 4 maanden moeten wachten op een behandeling.

Zorgplicht
De zorgverzekeraar heeft de plicht om de zorg tijdig te leveren, maar uit het onderzoek blijkt dus dat de verzekeraar deze zorgplicht in de praktijk niet nakomt. Het toezicht van de NZA op verzekeraars laat hierbij te wensen over. De persoonlijke gevolgen voor de patiënten zijn soms zeer ernstig: een toename van klachten, suïcidale gedachten, psychoses en dwangopname.

Meldactie
Eind mei 2014 kwamen ernstige signalen binnen bij de redactie van het tv-programma Kassa van de VARA. Het Landelijk Platform GGz startte met een meldactie onder haar achterban van patiënten en familieleden in de ggz om de omvang van het probleem in kaart te brengen. De cijfers van de meldactie die van juni t/m augustus plaatsvond laten zien dat de wachttijden onacceptabel zijn. En dat er lange wachtlijsten en wachttijden zijn bij zowel ggz-instellingen als vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten. Het gaat niet alleen om lokale omstandigheden maar om een landelijk beeld.

Ontevredenheid
De helft (50%) van de respondenten is ontevreden over de informatie en dienstverlening van de zorgverzekeraars met betrekking tot wachtlijsten. Patiënten krijgen weinig hulp van hun huisarts. Slechts 12% kreeg hulp van de huisarts met het zoeken naar een ggz-instelling die wel plek had. Veel ggz-instellingen hebben wachtlijstinformatie op hun website, maar de informatie is niet altijd vindbaar en begrijpelijk voor de consument.

Wachtlijstbemiddeling
Het is treurig dat kennelijk van iemand die zwaar depressief is of vele extra psychoses door moet maken verwacht wordt dat hij kan gaan shoppen om andere ggz-instellingen te vinden die wél plek hebben. We verwachten dat zorgverzekeraars en ggz-instellingen hun verantwoordelijkheid nemen en pro-actief aan wachtlijstbemiddeling gaan doen.

Plaats een reactie