Lange asielprocedure slecht voor gezondheid

Een lange asielprocedure en stress tijdens het verblijf in een asielzoekerscentrum hebben een negatieve invloed op de gezondheid van asielzoekers. Deze factoren zijn zelfs belangrijker voor het ontstaan van problemen dan ingrijpende gebeurtenissen in het land van herkomst. Dit blijkt uit onderzoek van psychiater Kees Laban, die vrijdag 18 juni promoveert aan VU medisch centrum.

Asielzoekers die lang in een asielprocedure zitten hebben meer psychiatrische problemen, meer lichamelijke gezondheidsklachten, een lagere kwaliteit van leven en meer sociale en lichamelijke functiebeperkingen dan asielzoekers die net in Nederland aankomen. Vooral het niet mogen werken, zorgen om familie en zaken rond de asielprocedure blijken van belang voor het ontstaan van gezondheidsproblemen. Opvallend is dat asielzoekers die lang in Nederland verblijven niet vaker naar de huisarts gaan en dat slechts een kleine groep psychiatrische hulp krijgt. “De slechte gezondheidssituatie veroorzaakt niet alleen veel leed voor de betrokken asielzoekers zelf, maar heeft ook een negatieve impact op het integratieproces in Nederland. Overheidsbeleid is daarom van groot belang voor de gezondheid van asielzoekers”, aldus Laban.

In het bevolkingsonderzoek onder 300 Irakese asielzoekers vergelijkt Laban twee groepen asielzoekers: de eerste groep verbleef minder dan zes maanden in Nederland, de tweede groep meer dan twee jaar. Beide groepen zijn op willekeurige wijze geselecteerd en ondervraagd door Irakese interviewers met behulp van een vragenlijst in het Arabisch. Laban is psychiater en hoofd behandelbeleid bij de Evenaar, centrum voor transculturele psychiatrie en onderdeel van GGZ Drenthe. Het onderzoek heeft in samenwerking met GGZ Drenthe kunnen plaatsvinden.

Plaats een reactie