Lang leve(n) de witte bloedcellen

Iedereen heeft wel eens de griep of last van een verkoudheid. Vaak zijn virussen de boosdoeners. Als een virus wordt ingeademd en de longcellen binnendringt, neemt het lichaam meteen allerlei maatregelen om het virus zo snel mogelijk te lijf te gaan. Mary van Helden onderzocht het mechanisme van de afweer bij muizen met luchtweginfecties.

Van Helden bestudeerde hoe bij deze muizen een bepaalde type witte bloedcel, ´de natural killer cel´, zich naar de longen begeeft om daar het virus te bestrijden. Ze ontdekte dat deze witte bloedcellen erg lang leven. Door lang te overleven kunnen cellen virussen herinneren; op dit principe berust vaccinatie. De natural killer cellen blijken zich te vermenigvuldigen in het beenmerg. Hieruit blijkt dat het beenmerg een belangrijke rol speelt bij het in stand houden van de witte bloedcellen.

Mary van Helden heeft verder ontdekt dat de aangeboren afweer laat op gang komt tijdens een luchtweginfectie die veroorzaakt door een bepaald virus genaamd pneumonia virus of mice, een longonstekingsvirus. Een vroegtijdige activering van de afweer, bijvoorbeeld door vaccinatie, kan ernstige ziekte voorkomen. Tot slot wees Van Heldens onderzoek uit dat infecties zorgden voor het onverwacht afstoten van bepaalde transplantaten. De natural killer cellen bleken hiervoor verantwoordelijk.

De resultaten beschreven in het proefschrift van Mary van Helden vergroten onze kennis over hoe transplantaatafstoting werkt. Het onderzoek van Van Helden kan verder op verschillende fronten bijdragen aan de ontwikkeling van vaccins en medicijnen voor het voorkomen, verminderen of behandelen van luchtweginfecties.

One medicine, one health
Diergeneeskunde en humane geneeskunde zijn disciplines die zich steeds meer op het gemeenschappelijke terrein ‘one medicine, one health’ begeven, vanuit het inzicht dat de gezondheidszorg voor mensen en voor dieren onlosmakelijk met elkaar verweven is en om een gezamenlijke aanpak van problemen vraagt. In dit kader wordt er ook aan de faculteit Diergeneeskunde onderzoek gedaan dat niet strikt beperkt is tot de gezondheid en het welzijn van dieren. Het promotieonderzoek van Mary van Helden past in deze lijn.

Promotiegegevens
Promovendus: Mary van Helden
Faculteit: Faculteit Diergeneeskunde
Proefschrift: Cellular immune responses to respiratory viruses
Promotor 1: Prof.dr. W. van Eden
Copromotor 1: Dr. Alice Sijts
Copromotor 2: Dr. Dietmar Zaiss
Datum en tijd: 4/10/2011, 12:45 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie