Landelijke Studiedag Biologisch fruitteelt nog duurzamer

Afgelopen landelijke studiedag van Biologische Fruitteelt stond in het teken van duurzaamheid. In de biologische landbouw worden veel duurzaamheidsaspecten impliciet meegenomen, maar ze zijn niet zichtbaar in cijfers of geborgd via het SKAL certificaat. De biologische landbouw doet het goed op de volgende terreinen: pesticide gebruik en residuen, vervuiling, GGO’s, synthetische additieven en dierenwelzijn. Er zijn geen cijfers van broeikasgasemissie, nutriënten emissie en veranderende bodemkwaliteit. Voor de fruitteelt liggen er uitdagingen op het gebied van middelengebruik, energieverbruik in de bewaring, biodiversiteit en nutriëntenbeheer.

Wijnand Sukkel van PPO, onderdeel van Wageningen UR gaf aan: maak zichtbaar wat je doet, gebruik duurzaamheidstools en combineer keurmerken zoals Fair trade, ILO, Carbon Footprint/klimaat neutraal. Joris van de Kamp van Soil & More ging in op de Carbon Footprint. De footprint voor de gangbare fruitteelt zit op 300-400 kg CO2/ton appels. Voor zowel grootfruit als kleinfruit levert het tractorgebruik de grootste bijdrage aan de footprint, maar ook het gebruik van organische mest en de fruitbewaring (grootfruit) zijn belangrijke factoren. Berekeningen voor biologisch grootfruit op basis van onderzoeksgegevens, de berekening voor biologisch kleinfruit is gemaakt op basis van de gegevens van één bedrijf. Nadelen aan het gebruik van Carbon Footprint zijn, dat de uitkomsten erg afhankelijk zijn van de opbrengst en efficiëntie. Door de lagere opbrengsten van de biologische teelt is de footprint vaak hoger dan bij gangbaar. Verhoog je opbrengst en verlaag je footprint!

Ook ging het over specifieke aspecten van de fruitteelt zoals de fruitbewaring, energiewinning op het eigen bedrijf en de vermarkting van duurzaamheid.

In de middag was er een aantal actuele lezingen over biologisch plantgoed en middelen. Thomas Lans van Quente slot af met een verassend en zeer interessant relaas over het ondernemersprofiel van de biologische fruittelers aan de hand van tien uitgevoerde enquêtes. Op een aantal gebieden scoren ze hoger dan het gemiddelde. Ze werken veel samen, zoeken nieuwe markten op, ontwikkelen nieuwe producten en zijn op zoek naar toegevoegde waarde! Dit vraagt om verdere uitdieping en een mogelijk vervolg op deze eerste oriëntatie op ondernemersvaardigheden. Want ondernemerschap kun je leren, net als pianospel.

De studiedag is georganiseerd door het bedrijfsnetwerk biologische fruitteelt en de fruittelervereniging Prisma.

Plaats een reactie