Landelijke medisch specialisten actie: Rijnland Ziekenhuis in teken van kwaliteit

Zoals bekend voeren op 7 oktober a.s. medisch specialisten een landelijke actie tegen de voorgenomen maatregelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De medisch specialisten van het Rijnland Ziekenhuis gebruiken deze dag om extra aandacht te geven aan de kwaliteit van de zorg.

Reeds eerder hebben de medisch specialisten acties ondernomen, die steeds gericht waren op de politiek. Zij moet namelijk beslissen of de nieuwe Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ) en de aanpassing op de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) wel of niet doorgaan. Medisch specialisten hoopten dat ze door overleg met de minister tot een goede oplossing konden komen. Helaas waren bruikbare oplossingen niet bespreekbaar.

Medisch specialisten zien nu geen andere weg dan het voeren van een landelijke actie, waarmee zij willen waarschuwen voor de gevolgen van de plannen van de minister. De Nederlandse gezondheidszorg neemt internationaal gezien nu een toppositie in en zij willen deze positie behouden.

De medische specialisten van het Rijnland Ziekenhuis hebben besloten mee te doen aan de landelijke actie. Dit gebeurt in de vorm van een zondagsdienst. Er wordt gewerkt alsof het weekend is en daarom zijn poliklinieken en OK’s goeddeels gesloten. Alle patiënten, waarvan de afspraak is gewijzigd, zijn inmiddels geïnformeerd.

Om de verantwoordelijkheid van de medisch specialisten voor de kwaliteit van zorg extra te benadrukken staat deze actiedag voor de medisch specialisten van het ziekenhuis in het teken van kwaliteit. Zo zullen protocollen worden gemaakt of bijgewerkt, overleggen om de patiëntenzorg nog meer te verbeteren zullen plaatsvinden en er zal aan het begin van de middag een kort openbaar symposium over KWALITEIT plaatsvinden.

Plaats een reactie