Landelijke afspraken voor aanpak agressie tegen mensen met publieke taak

0
543

Politie en openbaar ministerie hanteren vanaf 1 april in heel Nederland dezelfde aanpak van agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak, zoals hulpverleners, toezichthouders en dienstverleners.

Voor alle burgers
Dat schrijft minister Hirsch Ballin van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie aan de Tweede Kamer. Mensen die een publieke taak uitvoeren, dienen volgens de ministers extra tegen agressie en geweld te worden beschermd. Zij doen hun werk immers voor alle burgers.

Lik op stuk
Het doel van de landelijke afspraken  is het eenvoudig, effectief en snel afhandelen van deze vorm van agressie en geweld. De afspraken houden onder meer in dat politie en openbaar ministerie hoge prioriteit geven aan de opsporing en vervolging van verdachten van agressie en geweld tegen mensen met een publieke taak. Daarbij wordt zoveel mogelijk lik op stuk beleid toegepast. Zo neemt de politie bij ernstige vormen van agressie en geweld eerst contact op met het openbaar ministerie voordat de verdachte wordt heengezonden. Het openbaar ministerie stelt in dergelijke zaken in principe vervolging in.

Schade verhalen
Het is ook mogelijk dat werkgevers aangifte doen van geweld tegen hun werknemers. Het openbaar ministerie ondersteunt het slachtoffer bij het uitoefenen van zijn rechten, waaronder het verhalen van schade op de dader. Het openbaar ministerie voert over deze zaken een actief communicatiebeleid. (SM/VS)

Vorig artikelEet minder, leef langer
Volgend artikelHielprikscreening cystic fibrosis invoeren
Avatar
Erasmus MC is het grootste en wetenschappelijk meest toonaangevende Universitair Medisch Centrum van Nederland. Bijna 13.000 medewerkers werken binnen de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs en wetenschap continu aan een verbetering en versterking van de individuele patiëntenzorg en de maatschappelijke gezondheidszorg. Zij ontwikkelen hoogwaardige kennis, dragen dit over aan toekomstige professionals en passen dit toe in de zorg voor patiënten. De komende vijf jaar wil Erasmus MC uitgroeien tot één van de beste medische instituten in de wereld. Erasmus MC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)