Landelijke aanpak project babysterfte van start in veertien Nederlandse gemeenten

Naar voorbeeld van het Rotterdamse programma ‘Klaar voor een Kind’ dat is gericht op het terugdringen van ongewenste zwangerschapsuitkomsten is op 23 november 2011 een landelijk project gestart onder de naam ‘Healthy Pregnancy 4 All’.

In 14 Nederlandse gemeenten worden tijdens het 3-jarig project experimenten uitgevoerd om de zorg rond de zwangerschap te verbeteren. GGD Nederland neemt deel aan de adviesraad van dit project en verleent op die manier haar kennis en ervaring op het gebied van publieke gezondheid.

De doelstelling van het project Healthy Pregnancy 4 All is kennisontwikkeling bij hoogrisicogroepen door invoering en toepassing van methoden en instrumenten. Samen met lokale partners wordt geëxperimenteerd met preconceptiezorg, vernieuwde risicoselectie tijdens de zwangerschap en het bereiken van hoogrisicogroepen. Voor het bereiken van deze doelgroep worden Voorlichters Perinatale Gezondheid opgeleid en ingezet om met groepsvoorlichting de kennis te verhogen over zwanger worden en gezonde zwangerschap bij de doelgroep. Deze groepsvoorlichting is ook één van de instrumenten om stellen met een kinderwens naar het kinderwensspreekuur toe te leiden. Het project gaat van start in verschillende geselecteerde gemeenten, verspreid over heel Nederland. De experimenten worden ingepast in het lokale gezondheidsbeleid.

De gemeenten die deelnemen zijn: Groningen, Appingedam, Delfzijl, Menterwolde, Pekela, Enschede, Almere, Nijmegen, Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Schiedam, Tilburg en Heerlen.

Om de doelstelling te behalen werkt het projectteam intensief samen met onder meer gemeenten, GGD’en, Centra voor Jeugd en Gezin, sociaal-maatschappelijke organisaties, Universitair Medische Centra, huisartsen, verloskundigen en gynaecologen.