Landelijk Schakel Punt geen betrokkenheid bij onderzoeksinstituut

Maandag 11 februari 2013 was er in De Telegraaf berichtgeving over de verzameling van elektronische patiëntendossiers door het onderzoeksinstituut Nivel. De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) wil benadrukken dat daarbij ten onrechte de relatie wordt gelegd met het Landelijk Schakel Punt (LSP), voorheen het elektronisch patiëntendossier (EPD).

De VZVZ heeft geen betrokkenheid bij de uitwisseling tussen zorgverleners en onderzoeksinstituten. De VZVZ ondersteunt alleen de uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners onderling om de juiste medische zorg aan patiënten te kunnen geven.

De zorginfrastructuur is geen (landelijke) database
In de zorginfrastructuur worden geen medische gegevens opgeslagen en ook geen namen, adressen, woonplaatsen of postcodes. Het is dus geen (landelijke) database. Na toestemming van de patiënt meldt de eigen huisarts en/of apotheek het dossier van de patiënt aan bij het netwerk.

Als het nodig is voor de behandeling kunnen andere zorgverleners deze gegevens opvragen en inzien. De gegevens worden niet opgeslagen in de zorginfrastructuur, maar blijven in het informatiesysteem van de eigen huisarts en apotheek.

Plaats een reactie