Landelijk Platform GGz pleit voor snelle invoering Onafhankelijke Geschillencommissie Zorg

Het Landelijk Platform GGz pleit voor een onafhankelijke geschillencommissie in de gezondheidszorg. Vooruitlopend op de invoering van de wet Cliënt en Zorg wil het Landelijk Platform GGz dat deze Onafhankelijke Geschillencommissie Zorg uiterlijk 1 januari 2013 in werking treedt en dat alle GGZ-aanbieders verplicht zijn aangesloten.

De voorbereiding van de invoering van de wet Cliënt en Zorg duurt nu al 2 jaar. Terwijl de afhandeling van de klachten nu niet in goede handen is. Het Landelijk Platform GGz dat 950.000 patiënten vertegenwoordigt in de geestelijke gezondheidszorg, vindt dat verontrustend.

De commissie moet worden belast met het behandelen van individuele klachten van patiënten. En ervoor zorgen dat de klacht van de patiënt i.o.m. de zorgaanbieder naar tevredenheid van de patiënt wordt afgehandeld. Bovendien moet deze onafhankelijke geschillencommissie in staat worden gesteld om onafhankelijk onderzoek te doen, waarheidsbevinding en een dwingend advies te geven aan de inspectie om in te grijpen als dat nodig is. Inzichtelijk moet worden op welke schadevergoeding een patiënt recht heeft bij eventuele fouten die gemaakt worden. Maar ook moet worden geregeld wat de consequenties zijn voor de betreffende zorgaanbieder of hulpverlener bij falen.

Uit het artikel dat de Volkskrant publiceerde blijkt dat de inspectie vooral “toezichthouder” is, en niet opkomt voor de klachten van de patiënt. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3233748/2012/03/31/Massale-kritiek-op-falende-Inspectie-voor-de-Gezondheidszorg.dhtml

Tros Radar presenteert maandag 2 april 2012 het rapport aan de Minister:
http://www.trosradar.nl/uitzending/item/1986/inspectie-voor-de-gezondheidszorg/

Het LPGGz wil dat het ministerie van VWS, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Ombudsman, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid gezamenlijk heel snel tot een nieuwe werkwijze komen van klachtenafhandeling.

Plaats een reactie