Landelijk kenniscentrum voor onderwijs en kinderopvang van start

0
484

Vanaf maandag 16 april 2012 kunnen scholen (primair en voortgezet), de kinderopvang en gemeenten terecht bij een nieuw landelijk kenniscentrum voor de huisvesting van onderwijs en kinderopvang.

Het kenniscentrum verzamelt, verspreidt en vernieuwt kennis over onder meer nieuw- en verbouw, renovatie, investeren, ruimte, inrichting en binnenmilieu.

Het initiatief is van de PO-Raad, VO-Raad, VNG en het Waarborgfonds Kinderopvang. Ook de Brancheorganisatie Kinderopvang wordt betrokken bij de vormgeving. Het kenniscentrum wordt als aparte stichting ingericht, onafhankelijk van het Waarborgfonds en in gezamenlijk beheer van een bestuur en raad van toezicht. Tot 1 september is er een ‘verbouwingsperiode’ en een tijdelijke website www.kennisindesteigers.nl

Vragen kunnen nu al worden gesteld via info@kennisindesteigers.nl of telefonisch, (voorlopig) via het bureau van het Waarborgfonds.

Het kenniscentrum heeft als ambitie bij te dragen aan een grote sprong voorwaarts in de kwaliteit van gebouwvoorzieningen voor kinderen. Het haakt daarom in op de behoefte aan centraal toegankelijke kennis en vernieuwing, die samenhangt met actuele vraagstukken. Bijvoorbeeld rondom integrale kindvoorzieningen, het binnenmilieu, de ontgroening, de aangekondigde doordecentralisatie van gelden voor het buitenonderhoud van basisscholen en hun onderhoudsachterstand.

Voor goede kennisbundeling en -verspreiding zal het kenniscentrum de samenwerking zoeken met een aantal (strategische) kennispartners. Gedurende de ‘verbouwing’ worden onder meer een digitale kennisbank ingericht, kinderopvangbijeenkomsten gehouden met als thema de crisis, de digitale scholenbouwwaaier geïmplementeerd en de organisatie opgezet. Voor meer inzicht in de behoeften van scholen, kinderopvang en gemeenten wordt in mei bovendien groot marktonderzoek gehouden.

De huidige Waarborgfondsactiviteiten op het gebied van kennis en onderzoek – inclusief transparantie – worden overgeheveld naar het nieuwe kenniscentrum. De Stichting Waarborgfonds Kinderopvang blijft borgstellingen verstrekken. Verder zal het kenniscentrum digitale kennis en informatie van het per 1 juni 2012 te liquideren Servicecentrum Scholenbouw aanbieden.