Landelijk beweegprogramma ‘Revalidatie, Sport en Bewegen’

Minister Schippers (VWS) heeft akkoord gegeven voor de start van een vierjarig landelijk beweegprogramma van het Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport. Het besef dat bewegen, sporten en een actieve leefstijl structureel aandacht verdient binnen de zorg, wint steeds meer terrein.

Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen richt zich op het structureel aanbieden van bewegen en sport aan revalidanten tijdens en na het revalidatieproces. Een Sportloket in de revalidatie instelling vervult hierbij een belangrijke rol en vormt de verbindende schakel tussen zorgsector en sportwereld. Een sport- en beweegconsulent van het Sportloket geeft persoonlijk advies op maat en ondersteunt de revalidant om bewegen en sporten blijvend onderdeel te maken van het dagelijks leven.

De komende vier jaar wordt de methodiek bij 18 revalidatie-instellingen geïmplementeerd. Het Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport coördineert de landelijke aansturing van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen.

Tegelijk met het landelijke programma Revalidatie, Sport en Bewegen start het tweejarig deelproject ‘Kennisdeling Revalidatie, Sport en Bewegen’. Dit deelproject wordt gefinancierd vanuit het Innovatieprogramma Revalidatie van ZonMw en Revalidatie Nederland.

De doelstelling van het implementatieproject in het kader van het Innovatieprogramma Revalidatie is tweeledig:

1. Sectorbrede kennisdeling en deskundigheidsbevordering rondom Revalidatie, Sport en Bewegen;
2. Ontwikkeling en implementatie van (set) prestatie-indicator(en) met betrekking tot Revalidatie, Sport en Bewegen ten behoeve van de structurele borging.

De afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Centrum voor Revalidatie van het UMCG en de geaccrediteerde Werkgroep ‘VRA Bewegen en Sport’ van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) voeren het project in nauwe samenwerking uit.

Meer informatie
Innovatieprogramma Revalidatie

Plaats een reactie