Landelijk actieplan tegen voetbalgeweld

Woensdag 8 februari 2012 is in Utrecht een landelijk actieplan Voetbal en Veiligheid ondertekend door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, de burgemeesters van gemeenten met een betaald voetbalorganisatie, de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, het Openbaar Ministerie, de politie en het Auditteam Voetbal en Veiligheid.

Het plan bevat maatregelen voor de korte en middellange termijn waarmee crimineel gedrag, overlast en onveiligheid rond het betaalde voetbal moeten worden teruggedrongen. Alle acties moeten nog dit jaar uitgevoerd worden.

Voetbalgerelateerd geweld en overlast zijn landelijke problemen, maar de aanpak is vooral een lokale aangelegenheid. Daarom maakt nu iedere gemeente een lokaal plan waaraan alle partijen (gemeente, politie en OM) zich committeren. Dit plan moet voor de start van het nieuwe voetbalseizoen gereed zijn.

Overleg lokale driehoek voor elke wedstrijd
De ondertekenaars van het actieplan hebben afgesproken dat voor elke wedstrijd door betaald voetbal organisaties (bvo’s) en de lokale driehoek (burgemeester, leidinggevende politie en officier van justitie) overlegd wordt over de veiligheidsmaatregelen. Na afloop van de wedstrijd wordt geëvalueerd wat de volgende keer beter kan of moet.

Actieplan richt zich onder meer op dader
Het actieplan richt zich onder meer op de dader. De politie stelt voor bvo’s een top 10 samen van notoire hooligans. Alle beschikbare gegevens van voetbalvandalen worden opgeslagen in één databank. Als één van hen tegen de lamp loopt, dan ligt er een stevig dossier en krijgt hij een zelfde aanpak als notoire veelplegers.

Sneller en zwaarder straffen
Afgesproken is dat er sneller en zwaarder wordt gestraft, waar mogelijk via lik-op-stukbeleid en supersnelrecht. Op korte termijn wordt de Wet invoering vrijheidsbeperkende maatregelen aangepast. Daarmee kan de strafrechter – als maatregel naast een straf – aan een te veroordelen persoon een vrijheidsbeperkende maatregel opleggen in de vorm van een gebiedsverbod, een contactverbod of een meldplicht voor maximaal twee jaar.

Geweld tegen beveiligers en stewards
In het actieplan staan verder voorstellen voor een kwalitatief betere opleiding voor stewards, een betere inzet van beveiligingscamera’s, strengere vuurwerkcontroles en aanpak van discriminerende en kwetsende spreekkoren. Geweld tegen beveiligers en stewards wordt gezien als geweld tegen medewerkers met een publieke taak. Dat houdt in dat er zwaardere straffen kunnen worden geëist.

Evaluatie Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme
De evaluatie van de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (de Voetbalwet) is inmiddels gestart en wordt in juni afgerond. Dan is duidelijk welke maatregelen aangescherpt moeten worden. Ook is het belangrijk dat gemeenten de bestaande mogelijkheden uit de wet goed toepassen en daarbij hulp krijgen van gemeenten waar dat al gebeurd.

Plaats een reactie