Lagere zorgkosten door levensloopbestendige woningen

Staatssecretaris Martin van Rijn van Welzijn, Volksgezondheid en Sport (VWS) brengt vrijdag 8 november 2013 in Woerden een bezoek aan een viertal modelwoningen voor ouderen met beperkingen.

Lagere zorgkosten door levensloopbestendige woningen

De woningen laten zien dat geavanceerde technologie het leven van ouderen makkelijker en prettiger kan maken.

De Nederlandse installatiebranche heeft de mogelijkheden in huis om woningen levensloopbestendig te maken. Zelfs dementerenden kunnen daardoor langer thuis blijven wonen en dat brengt de kosten van de zorg omlaag.

Knowhow is aanwezig
OTIB (het opleidingsfonds voor de installatiebranche) heeft één van de modelwoningen in Woerden ingericht in samenwerking met Alzheimer Nederland. In de woning zijn slimme oplossingen te zien die stuk voor stuk zorgvuldig zijn afgestemd op de specifieke behoeften van mensen die op oude óf jongere leeftijd te maken krijgen met dementie.

In de andere modelwoningen zijn voorzieningen aangebracht voor mensen met een visuele beperking, beperkte mobiliteit en de longziekte COPD. De woningen maken deel uit van het project Technologie Thuis Nu! De initiatiefnemers willen met dit project laten zien dat het mogelijk is om woningen aan te passen, zodat ouderen met een beperking langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

De knowhow die nodig is om een woning levensloopbestendig te maken, is aanwezig bij tal van installateurs. De bedrijven die deze specialistische kennis in huis hebben, werken in veel gevallen al nauw samen met gemeenten, zorginstellingen, woningcorporaties en bouwpartners.

Voorlichting en financiering
Vrijwel alle ouderen willen graag zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen, óók als het leven door lichamelijke of geestelijke beperkingen moeilijker wordt. Bij consumenten, gemeenten en andere betrokkenen is veel behoefte aan informatie over de technische maatregelen die nodig en mogelijk zijn om een woning levensloopbestendig te maken.

UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, geeft op diverse manieren voorlichting over dit onderwerp. De brancheorganisatie wil samen met het ministerie van VWS bovendien praktische oplossingen vinden die de financiering van woningaanpassingen mogelijk maken.

Kosten van de zorg kunnen omlaag
De regering streeft ernaar de instroom in verpleeghuizen en verzorgingshuizen sterk terug te brengen. Intramurale zorg is duur en sluit niet aan bij de wens van ouderen om juist langer in hun eigen huis te blijven wonen. De geavanceerde technische mogelijkheden in en om de woning vormen een extra ondersteuning voor het realiseren van de kabinetsplannen.

Plaats een reactie