Lage rente kan leiden tot schonere uitstoot industrie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat een renteaanpassing in de regelgeving kan leiden tot minder uitstoot van luchtverontreinigende stoffen zoals fijnstof, stikstof en zwaveldioxide door bedrijven.

Het gaat om een aanpassing in de berekening van de kosten van maatregelen voor schonere uitstoot. Wanneer milieumaatregelen kosteneffectief zijn, kan de overheid het nemen van maatregelen afdwingen.Dit blijkt uit een rapportage van de ILT die de Tweede Kamer vrijdag 13 december 2019 ontving van de minister van Milieu en Wonen.

De ILT stelt voor om de kostenberekening van milieumaatregelen regelmatig te actualiseren op basis van de reële rente. Om in de toekomst juiste berekeningen te maken, pleit de inspectie ook om rekening te houden met de jaarlijkse inflatie.

De overheid heeft in 1995 berekeningen opgesteld die bepalen wanneer een milieumaatregel kosteneffectief is (en daarom in een vergunning kan worden voorgeschreven aan een bedrijf). In deze berekeningen ging de overheid uit van de hoge rentestand van die tijd. Hierdoor was een aantal emissiebeperkende maatregelen indertijd te duur. Die situatie is inmiddels achterhaald omdat de rente al jaren veel lager ligt.

Plaats een reactie