Labeluitbreiding voor Avastin bij gevorderde borstkanker

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven aan de combinatie Avastin ® (bevacizumab) met docetaxel voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderde borstkanker.

Deze labeluitbreiding betekent voor artsen en patiënten dat aan de in 2007 goedgekeurde combinatie bevacizumab met paclitaxel nu een nieuwe behandeloptie is toegevoegd. De standaarddosering van bevacizumab bij uitgezaaid borstkanker blijft 10 mg/kg elke 2 weken of 15 mg/kg elke 3 weken.

De commissie baseert haar goedkeuring op de resultaten van de AVADO-studie (BO17708). Bij deze internationale, gerandomiseerde fase III-studie waren 736 patiënten betrokken, die voor hun uitgezaaide borstkanker nog niet met chemotherapie waren behandeld.

In de studie werd de combinatie placebo – docetaxel vergeleken met de combinatie bevacizumab – docetaxel. Het primaire eindpunt van de studie was progressievrije overleving

Belangrijkste resultaten
– Als de patiënt behandeld wordt met de bevacizumab-combinatie neemt de kans op progressievrije overleving met 49 procent toe (HR 0,67) (1)

– Bij meer dan de helft van de patiënten in de bevacizumab-arm was sprake van een progressievrije overleving van meer dan 10 maanden (versus 8 maanden bij alleen docetaxel) (1)

– De response rate in de bevacizumab bevattende arm was 64 procent (1)

– Wat betreft de algehele overleving was het nog te vroeg voor een definitieve conclusie

– Er deden zich geen nieuwe veiligheidsissues voor. De impact van bevacizumab op de bekende toxiciteit van docetaxel was gering (2)

Jaarlijks wordt in Nederland bij 12.000 vrouwen (en 70 mannen) borstkanker vastgesteld. Elk jaar overlijden in ons land zon 3.500 vrouwen aan de gevolgen ervan.

Referenties:
(1) SPC Avastin 23 juli 2009
(2) Miles D et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III study of bevacizumab with docetaxel or docetaxel with placebo as first-line therapy for patients with locally recurrent or metastatic breast cancer (mBC):AVADO. J Clin Oncol 2008; 26 (May 20) suppl: abstr LBA1011 http://meeting.ascopubs.org/cgi/content/abstract/26/15_suppl/LBA1011

Plaats een reactie