Laat van je horen! Doe mee met Hooronderzoek

Door vergrijzing, concertbezoek en te hard staande iPods neemt de komende jaren het aantal slechthorenden steeds verder toe, zo is de verwachting. Met behulp van gegevens van de ‘Nationale Longitudinale Studie naar Horen (NL-SH)’ bestuderen VUmc-onderzoekers van de afdeling KNO-Audiologie, Sophia Kramer en Mariska Stam, welke invloed hoorproblemen hebben op allerlei aspecten in het dagelijks leven. In de Week van het Oor (9-16 april) hopen de onderzoekers meer deelnemers te vinden die kunnen helpen dit unieke online onderzoek verder uit te breiden.

“Dankzij de NL-SH data weten we nu dat mensen met hoorproblemen vaker minder goed psychosociaal functioneren. Op welke manier mensen last hebben, blijkt te verschillen per leeftijd,” aldus Mariska Stam. “Slechthorende jongvolwassenen tussen 18 en 29 jaar worstelen bijvoorbeeld vaker met eenzaamheid dan mensen van middelbare leeftijd met hoorproblemen. Die laatste groep heeft meer last van stress en een grotere kans op neerslachtigheid. Ouderen boven de zestig kunnen zich wat makkelijker verschuilen achter het argument dat hun slechthorendheid ‘erbij hoort’.”

Praktisch heeft het onderzoek binnen VUmc al geleid tot een verbetering van het multidisciplinair spreekuur waar patiënten terecht kunnen die last hebben van gehoorproblemen op hun werkplek.

Er zijn echter nog een groot aantal vragen die de VUmc-onderzoekers beantwoord willen zien. In hoeverre heeft slechthorendheid invloed op vrije tijd en hobby’s? Is de impact van slechthorendheid anders voor mannen dan voor vrouwen? Welke factoren zijn voorspellend voor het wel of niet gaan gebruiken van een hoortoestel? Kramer en Stam zijn daarom hard op zoek naar meer mensen die meedoen aan dit landelijke onderzoek. Hoe meer gegevens verzameld worden, hoe betrouwbaarder de daarop volgende aanbevelingen zijn.

Via www.hooronderzoek.nl kunnen geïnteresseerden, zowel goed- als slechthorenden zich aanmelden voor en meedoen met dit unieke en grootschalige onderzoek dat al sinds 2006 loopt. Ook iedereen die de Nationale Hoortest (www.hoortest.nl) heeft gedaan, wordt uitgenodigd om mee te doen aan de NL-SH. Na inschrijving ontvangen deelnemers een uitgebreide online vragenlijst over hun gehoor, psychosociaal functioneren, gezondheid, werksituatie en zorggebruik. Al meer dan 2.200 mensen tussen de 18 en 70 jaar uit heel Nederland hebben zich ingeschreven.

Plaats een reactie