Laat de Hersenstichting collectant niet in de kou staan!

Geef mensen met een hersenaandoening een beter perspectief! Dat is het motto van de Hersenstichting collecte die volgende week wordt gehouden. In totaal gaan 10.400 enthousiaste collectanten op pad om geld in te zamelen voor ruim vier miljoen mensen met een hersenaandoening.

Er zijn veel verschillende hersenaandoeningen, zoals beroerte, hersenletsel, migraine, autisme, dementie, hersentumor of ADHD. Eén op de vier inwoners van Nederland krijgt ooit in zijn of haar leven met een hersenaandoening te maken.

Vorig jaar besteedde de Hersenstichting € 3.744.000 (80,2 % van de inkomsten) aan wetenschap-pelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een beter perspectief te realiseren voor mensen met een hersenaandoening. Deze maand startte de Hersenstichting een voorlichtingscampagne om de getroffenen en hun omgeving te informeren over de langetermijngevolgen van beroerte. De ‘onzichtbare’ gevolgen ervan kunnen zeer langdurig of zelfs blijvend zijn. Nederland telt zo’n 216.500 mensen die een beroerte hebben overleefd. Beroerte is dan ook de voornaamste oorzaak van invaliditeit. De Hersenstichting streeft ernaar dat er voor deze patiënten binnen vier jaar méér wetenschappelijk bewezen behandelingen komen die hun functioneren verbeteren. Om dat te bereiken start de Hersenstichting een nieuw onderzoeksprogramma.

Een ander speerpunt is traumatisch hersenletsel dat ontstaat door een val of klap op het hoofd. Traumatisch hersenletsel is de meest voorkomende hersenaandoening bij mensen onder de 50 jaar. De aandoening brengt hoge maatschappelijke kosten met zich mee als gevolg van de verminderde arbeidsparticipatie en de behoefte van deze patiënten om gebruik te maken van sociale voorzieningen en zorg. De mogelijkheid van een adequate behandeling komt nu binnen bereik. De Hersenstichting subsidieert onder meer een onderzoek van dr. Joke Spikman in het UMC Groningen. Zij werkt aan een behandeling van verminderd sociaal inzicht waardoor gedragsproblemen bij patiënten met traumatisch hersenletsel verminderen. Hierdoor zullen zij beter in staat zijn zowel hun baan als hun sociale netwerk te behouden.

De Hersenstichting wil mensen met een hersenaandoening méér perspectief bieden en vraagt komende week daarvoor steun. Zij vraagt het publiek om de Hersenstichting collectant niet in de kou te laten staan. Giften zijn ook welkom op gironummer 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag. Mensen kunnen ook hun gift overmaken via www.hersenstichting.nl .

Plaats een reactie