Laagdrempelige online zelfhulp bij depressie zonder professionele begeleiding is geen adequate oplossing

Depressie is een veelvoorkomende aandoening die leidt tot verminderde kwaliteit van leven en hoge kosten. Toch blijven veel mensen met depressieve klachten onbehandeld. Dit proefschrift toont aan dat laagdrempelige online zelfhulp zonder professionele begeleiding geen adequate oplossing is. De behandeling is goedkoper dan andere behandelingen, maar de verbetering in depressieve klachten is matig en de therapietrouw is laag.

Dit onderzoek laat vooral beperkingen en mogelijke verbeteringen zien van online behandeling. Toevoeging van persoonlijke begeleiding, meer afstemming op de patiënt, en aandacht voor vereiste computervaardigheden, -uitrusting, en -locatie kunnen de behandeling optimaliseren door betere therapietrouw, behandeluitkomsten en patiëntenervaringen te realiseren.

Promotiegegevens
Promotie: mw. drs. Sylvia Gerhards
Titel: “Evaluation of self-help computerized cognitive behavioural therapy for depression; Integrating clinical, economic and patient perspectives”
Promotores: prof.dr.M.J.H. Huibers, prof.dr. G.A.M. Widdershoven en prof.dr. A. Arntz
Co-promotor: Dr. S.M.A.A. Evers
Faculteit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences.
Datum: Donderdag 13 januari 2011, 16.00 uur

Plaats een reactie