KWF Kankerbestrijding en Menzis gaan samenwerken

KWF Kankerbestrijding en zorgverzekeraar Menzis gaan samenwerken om de verdere invoering van de psychosociale screening van kankerpatiënten voor, tijdens en na de behandeling te verbeteren. Naar schatting heeft dertig procent van de kankerpatiënten behoefte aan gespecialiseerde psychosociale zorg, maar lang niet iedereen krijgt die ook in de praktijk. De twee organisaties hebben hiertoe een overeenkomst gesloten.

Menzis en KWF Kankerbestrijding gaan samen in een aantal ziekenhuizen binnen in het kernwerkgebied van Menzis pilots initiëren voor verdere verbetering van de psychosociale signalering. De pilots zijn erop gericht om knelpunten aan te pakken en weg te nemen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat psychosociale screening op meer afdelingen in ziekenhuizen en voor meer oncologische aandoeningen wordt gebruikt. Dit helpt om beter te kunnen identificeren wie behoefte heeft aan gespecialiseerde psychosociale zorg. Uiteindelijk dragen de pilots bij aan minder onderbehandeling van psychosociale problemen, een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten, meer tevredenheid met de geboden zorg en op termijn een verlaging van de kosten van de gezondheidszorg.

Standaard
KWF Kankerbestrijding en Menzis willen ervoor zorgen dat in 2014 80% van de mensen met kanker in Nederland standaard worden gescreend op hun behoefte aan psychosociale ondersteuning. Op dit moment is de screening weliswaar in een groot aantal ziekenhuizen ingevoerd, maar nog niet op alle afdelingen van ziekenhuizen en ook nog niet voor alle kankersoorten. De pilots voor verdere invoering van de screening op psychosociale problematiek bij kankerpatiënten voert KWF Kankerbestrijding ook in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie uit.

Versterken
Renée Wilke, directeur Commercie van Menzis: “Er is nog steeds te weinig oog voor de behoeften van kankerpatiënten. We zijn blij dat we onze ervaringen gaan delen met KWF Kankerbestrijding. Door gezamenlijk op te trekken krijgen we meer inzicht in de behoeften die kankerpatiënten hebben op het terrein van psychosociale ondersteuning. Daarnaast versterken we onze telefonische advisering door vragen van Menzis klanten over kanker voor te leggen aan de voorlichters bij de Kanker Infolijn van KWF Kankerbestrijding.” Menzis spant zich bovendien in om samen met KWF Kankerbestrijding en andere partners fondsenwervende activiteiten te organiseren.

Aandachtsgebied
De psychosociale zorg voor kankerpatiënten is voor KWF Kankerbestrijding de komende jaren een belangrijk aandachtsgebied. De pilots vormen een onderdeel van de realisatie van meer en betere screening op psychosociale problematiek. Dat Menzis en KWF Kankerbestrijding de handen ineen slaan is iets om trots op te zijn, aldus Gijs Boerrigter, namens KWF Kankerbestrijding. “De kennis en het netwerk van Menzis helpen ons om de knelpunten die er op het gebied van de screening zijn, aan te pakken. Vervolgens kunnen KWF Kankerbestrijding en Menzis er vanuit hun eigen rol voor zorgen dat alle kankerpatiënten de psychosociale zorg krijgen die ze nodig hebben.

Plaats een reactie