Kwart pijn in verpleeghuizen onbehandeld

0
627

Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen geven in ruime meerderheid aan pijn te lijden. Een kwart van deze senioren ontvangt geen behandeling hiertegen. De forse mate van onbehandelde pijn blijkt uit onderzoek van verpleegkundig pijnspecialist Anneke Boerlage. Zij promoveerde 16 december 2011 op dit onderwerp aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In kaart
Boerlage bracht de mate van voorkomen, aard en behandeling van pijn in kaart bij 157 bewoners van verzorgingshuizen. Dit waren veelal tachtigplussers. Bijna 70% zei op het moment van de ondervraging of in de week ervoor pijn te hebben gehad.

Meerderheid
Bij vrijwel alle ouderen was de pijn chronisch. Bijna een op de vier had pijn die niet werd behandeld. Dit kwam overeen met de situatie in verpleeghuizen. Ook hier gaf de meerderheid van 233 ondervraagden aan pijn te hebben of hebben gehad, en ontving een kwart geen pijnbehandeling.

Hoort erbij
De onderbehandeling is volgens haar te wijten aan gebrek aan aandacht, maar ook omdat ouderen hun pijn niet melden. Eveneens speelt mee dat de deze senioren niet nog meer medicatie willen slikken of menen dat pijn nu eenmaal bij ouderdom hoort.

Verbeteren
De onderzoeker benadrukt dat pijn goed kan worden gemeten bij kwetsbare ouderen, pasgeborenen, mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met het syndroom van Down. Hiervoor bestaan betrouwbare meetinstrumenten, zoals de COMFORT-gedragschaal en de REPOS.

“Er valt nog veel te verbeteren aan pijn meten en pijn bestrijden in de zorg,” concludeert dr. Boerlage.