Kwart Nederlanders komt in financiële nood door stijging zorgpremie

Een kwart van de Nederlanders zegt in de financiële problemen te komen wanneer de zorgpremie het komende jaar met gemiddeld iets meer dan negen procent stijgt. Dat blijkt uit de HealthTracker © van communicatie-adviesbureau Porter Novelli en De Vos & Jansen Healthcare, een continu onderzoek onder ruim 600 Nederlanders. Bijna negen op de tien Nederlanders noemt de gemiddelde toename van ongeveer EUR 104,- per jaar een forse stijging. Slechts een relatief klein deel (16%) verwacht in het geheel geen gevolgen te gaan ondervinden van de stijgende zorgpremie.

De ondervraagde Nederlanders geven aan kostenbesparende en inkomensverhogende maatregelen te moeten treffen als gevolg van de verhoogde premies. De top 5 financiële maatregelen is:

1. Besparen op dagelijkse boodschappen (56,0%)
2. Minder luxe producten kopen (45,2%)
3. Minder vaak uit eten (29,1%)
4. Schrappen korte vakantie (19,7%)
5. Meer gaan werken/parttime dag inleveren (14,2%)

Het grootste gedeelte (bijna de helft) is het fundamenteel oneens met de premiestijging, ongeacht mogelijke verbeteringen binnen de gezondheidszorg. Toch zou 38,8% minder problemen met de premiestijging hebben, als de kwaliteit van de zorg toeneemt. De wachtlijsten scoren ook hoog als verbeterpunt ter compensatie van de toekomstige premiestijgingen: 28,9% heeft een mildere houding ten opzichte van de verhoogde premies, als de wachtlijsten minder lang zouden worden. Als de stijgende uitgaven in de gezondheidszorg kunnen worden betaald, heeft een kwart (24,9%) van de ondervraagden er minder moeite mee dat de premies omhoog gaan. Het zelf uitzoeken van het ziekenhuis of specialist wordt door minder Nederlanders als pleister op de financiële wond ervaren (11,2%, resp. 12,8%).

Aanpassen premie en eigen risico
Ruim de helft van de Nederlanders (58,6%) overweegt de zorgpolis aan te passen, door zich voor minder zaken te verzekeren. Die maatregel wordt vaker overwogen door Nederlanders die jonger zijn dan 55 jaar. Tot de kostenbesparende optie van het verhogen van het eigen risico is men wat minder snel bereid. Toch overweegt nog bijna de helft (46,8%) op deze manier op de premie te bezuinigen. Het verhogen van het eigen risico wordt vaker als optie gezien door vrouwen en Nederlanders onder de dertig dan door mannen en de oudere Nederlanders.

Voorlichting
De meeste Nederlanders, ruim de helft, begrijpen waarom de zorgpremie gaat stijgen. Wel vindt een groot deel van de ondervraagden (62,1%) dat verzekeraars meer met hen moeten communiceren over de stijging van de zorgpremie. De snelheid waarmee de zorgverzekeraar contact zoekt met haar cliënten is bijvoorbeeld voor verbetering vatbaar. Zo geeft 58% aan dat hun zorgverzekeraar hen niet tijdig op de hoogte heeft gebracht van de toekomstige stijging van de premie. “Verzekerden hebben behoefte aan vroegtijdige en duidelijke informatie omtrent de stijging van hun persoonlijke zorgpremie”, aldus Frank Peters, managing director bij Porter Novelli. “Verzekeraars zouden deze kans kunnen aangrijpen om de noodzakelijke stijgingen van de premies – waarvan er in de huidige kabinetsperiode meer op komst zijn – duidelijker uit te leggen aan de verzekerden. Verzekeringsmaatschappijen zullen actief moeten investeren in de relatie en dialoog met hun klanten. Hiermee kunnen ze wellicht voorkomen dat cliënten hun zorgpakketten massaal willen aanpassen of op zoek gaan naar alternatieve verzekeraars.”

Over de HealthTracker

Communicatie-adviesbureau Porter Novelli en onderzoeksbureau De Vos & Jansen Healthcare voeren samen continu onderzoek uit om ontwikkelingen in Nederland op het gebied van zorg en welzijn in kaart te brengen. Dat gebeurt via een online-consumentenpanel dat representatief is voor de Nederlandse bevolking. Porter Novelli en De Vos & Jansen Healthcare doen regelmatig verslag van deze HealthTracker.

Porter Novelli is een fullservice-communicatie-adviesbureau met een gespecialiseerde healthcare-practice en is onderdeel van het internationale Porter Novelli-netwerk. De Vos & Jansen Healthcare is de tak van fullservice-marktonderzoeksbureau De Vos & Jansen die zich specifiek richt op onderzoeksvraagstukken in de gezondheidssector.

Plaats een reactie