Start kwaliteitsregistratie gehandicaptenzorg

Staatssecretaris Bussemaker gaf vanochtend het startschot voor kwaliteitsregistratie in de gehandicaptenzorg. Met de uitkomsten kunnen zorgaanbieders hun dienstverlening aan mensen met een beperking verbeteren. Volgens de staatssecretaris kan de registratie op termijn ook bestaande verantwoordingsystemen vervangen, zodat de administratieve lasten in de sector dalen.

Medewerkers in de gehandicaptenzorg starten vanaf vandaag met de registratie. Gedurende een korte periode beantwoorden zij vragen over onder andere de lichamelijke gezondheid van cliënten, hun psychisch welbevinden en hun veiligheid. Half 2010 kunnen instellingen de zorgkwaliteit via www.kiesbeter.nl en het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording publiceren. Later wordt daaraan het cliëntenoordeel toegevoegd.

Plaats een reactie